« Psal 56:4 Księga Psalmów 56:5 Psal 56:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(55:5) Wszego dnia słowa moja nienaźrzana są, przeciwo mnie wszystki myśli jich we złe.
2.PS.PUŁAWSKI(55:5) Wszego dnia słowa moja nienaźrzana są, przeciwo mnie wszytki jich [złe] myśli we złe.
3.WUJEK.1923(56:6) Cały dzień słowy memi brzydzili się: przeciwko mnie wszystkie myśli ich na złe.
4.GDAŃSKA.1881(56:6) Przez cały dzień słowa moje wykręcają, a przeciwko mnie są wszystkie myśli ich, na złe.
5.GDAŃSKA.2017Przez cały dzień przekręcają moje słowa, przeciwko mnie kierują wszystkie swe zamysły, ku memu nieszczęściu.
6.PS.BYCZ.1854(56:6) Każdego dnia, stan-rzeczy-mych, dolegliwszym czynią; dla-mnie, wsze wymysły-ich, ku-złemu.
7.GÖTZE.1937(56:6) Każdego dnia przekręcają słowa moje; do złego zdążają wszystkie myśli ich o mnie;
8.CYLKOW(56:6) Ustawicznie słowa moje przekręcają, wszystkie zamysły ich ku nieszczęściu mojemu.
9.KRUSZYŃSKI(56:6) Codziennie słowa moje wykręcają przeciwko mnie; wszystkie myśli ich skierowane na złe.
10.ASZKENAZY (56:6) Dzień cały słowa moje - z powodu mej osoby - goryczą będą zaprawiać, wszystkie zamysły ich ku złemu.
11.SZERUDA(56:6) Przez cały dzień sprawie mojej szkodzą, wszystkie ich zamysły są na moją zgubę.
12.TYSIĄCL.WYD1(55:6) Przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie są wszystkie ich myśli szkodliwe.
13.TYSIĄCL.WYD5(56:6) Przez cały dzień mi uwłaczają, przeciw mnie obracają wszystkie swe zamysły. Ku [mojej] zgubie
14.BRYTYJKA(56:6) Cały dzień sprawie mojej szkodzą, Wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby.
15.POZNAŃSKA(56:6) Co dzień słowa moje wypaczają, wszystkie ich zamysły zmierzają ku mej zgubie.
16.WARSZ.PRASKA(56:6) Przez cały dzień sprzeciwiają się temu, co mówię, i ciągle szykują mi zagładę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(56:6) Ustawicznie przekręcają moje słowa, wszystkie ich zamysły są ku mojemu nieszczęściu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(56:6) Cały dzień szkodzą mojej sprawie, We wszystkich swych planach dążą do mej zguby.
19.TOR.PRZ.Każdego dnia przekręcają moje słowa, przeciwko mnie wszelkie ich złe zamysły.