« Psal 56:6 Księga Psalmów 56:7 Psal 56:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(55:7) Jako są cirzpieli duszę moję, za nics zbawiony uczynisz je, w gniewie lud złamiesz.
2.PS.PUŁAWSKI(55:7) Jako cirpieli duszę moję, za dar zbawiony uczynisz je, w gniewie lud złamiesz.
3.WUJEK.1923(56:8) Za nic je zbawisz? w gniewie narody pokruszysz, Boże.
4.GDAŃSKA.1881(56:8) Izali za nieprawość pomsty ujdą? strąć te narody, o Boże! w popędliwości twojej.
5.GDAŃSKA.2017Czy unikną zemsty za nieprawość? Boże, powal te narody w swoim gniewie.
6.PS.BYCZ.1854(56:8) Za niegodziwość, ucieczka,-ocaliłażby ich? w-gniéwie Twym, ludy te, znieś, o-Boże!
7.GÖTZE.1937(56:8) Czyż ujdą pomsty za występek? W gniewie obal te narody, o Boże!
8.CYLKOW(56:8) Za krzywdę rozprosz ich, w gniewie ludy roztrąć Panie.
9.KRUSZYŃSKI(56:8) Czyż dla grzechu zbawisz ich? Odrzuć, Boże, w gniewie te narody!
10.ASZKENAZY (56:8) Przez nieprawość je wyrzuć, gniewem ludów strąć, o Boże!
11.SZERUDA(56:8) Czyż ujdą pomsty za zbrodnię? W gniewie, Boże, upokórz narody!
12.TYSIĄCL.WYD1(55:8) Za niegodziwość odpłać im, Boże, i w gniewie powal narody.
13.TYSIĄCL.WYD5(56:8) Ocal nas od ich niegodziwości, Boże, powal w gniewie narody!
14.BRYTYJKA(56:8) Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi!
15.POZNAŃSKA(56:8) Daj im odpłatę za ich nieprawość, w gniewie powal narody, o Boże!
16.WARSZ.PRASKA(56:8) Dopuścili się zbrodni, nic ich nie tłumaczy. W swoim zagniewaniu powal, o Boże, te narody na ziemię.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(56:8) Za krzywdę – rozprosz ich, w gniewie roztrąć te ludy, Boże.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(56:8) Czy za tę niegodziwość będziesz ich ratunkiem? Boże, upokórz w swym gniewie narody!
19.TOR.PRZ.Czy uciekną pomimo nieprawości? Boże, powal te narody w swoim gniewie.