« Psal 56:8 Księga Psalmów 56:9 Psal 56:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(55:9b) Tegdy obrocą się nieprzyjacielowie moji opak, (55:10) w ktorykoli dzień wzowę cię; owa poznał jeśm, bo Bog moj jeś.
2.PS.PUŁAWSKI(55:9b) Tegdy sie obrocą nieprzyjaciele moji opak, (55:10) w ktorykoli dzień wzowę cie; owa poznał jeśm, iż Bog moj jeś.
3.WUJEK.1923(56:10) Tedy podadzą tył nieprzyjaciele moi: w którykolwiek dzień będę cię wzywał: otom poznał, że Bogiem moim jesteś.
4.GDAŃSKA.1881(56:10) Tedy się nazad cofną nieprzyjaciele moi, któregokolwiek dnia zawołam; bo to wiem, iż Bóg jest ze mną.
5.GDAŃSKA.2017Gdy zawołam, cofną się moi wrogowie; to wiem, bo Bóg jest ze mną.
6.PS.BYCZ.1854(56:10) Wtedy będą-pędzone, wrogi-me, wstecz, w-dniu, gdy zawołam; toć wiém, że Bóg ze-mną.
7.GÖTZE.1937(56:10) Zawrócą wrogowie moi, jak tylko zawołam do Ciebie; tego jestem pewny, że Bóg jest ze mną.
8.CYLKOW(56:10) Wtedy cofną się wrogi wstecz, w dniu, w którym zawołam. To wiem, iż Pan ze mną.
9.KRUSZYŃSKI(56:10) Tedy cofną się nieprzyjaciele moi wtył w dniu, którego wołać będę, bo oto wiem, że Bóg zemną.
10.ASZKENAZY (56:10) Wówczas w tył się zawrócą moi wrogowie, w dniu tym, gdy będę mógł zawołać: "Oto wiem, iż Bóg ma się ku mnie".
11.SZERUDA(56:10) Tedy cofną się nieprzyjaciele moi, gdy zawołam; to wiem, że Bóg jest ze mną.
12.TYSIĄCL.WYD1(55:10) Ilekroć Cię wezwę, wtedy wrogowie moi odstąpią; na pewno wiem, że Bóg jest ze mną.
13.TYSIĄCL.WYD5(56:10) Wrogowie moi wycofają się wówczas w dniu, gdy Cię wezwę; po tym poznam, że Bóg jest ze mną.
14.BRYTYJKA(56:10) Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam:To wiem, że Bóg jest ze mną.
15.POZNAŃSKA(56:10) Toteż wrogowie moi pierzchną, w dzień, gdy [do Ciebie] będę wołał; ja wiem, że Bóg jest ze mną.
16.WARSZ.PRASKA(56:10) Odstąpią ode mnie wrogowie tego samego dnia, kiedy Cię wzywać zacznę, i zobaczę, że Bóg jest po mej stronie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(56:10) Wtedy wrogowie cofną się wstecz, w dniu, w którym zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(56:10) Dlatego cofną się moi wrogowie! W tym dniu zawołam: Wiem, że Bóg jest ze mną!
19.TOR.PRZ.Kiedy zawrócą na tyły moi wrogowie; wtedy zawołam: To wiem, z pewnością Bóg jest ze mną!