« Psal 57:9 Księga Psalmów 57:10 Psal 57:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:13) bo uwielżyło sie jest aż do niebios miłosierdzie twoje a prawda twoja aż do obłokow.
2.PS.PUŁAWSKI(56:13) bo powyszszyło sie aż do nieba miłosierdzie twoje a prawda twoja aż do obłokow.
3.WUJEK.1923(57:11) Albowiem wywyższone jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
4.GDAŃSKA.1881(57:11) Albowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
5.GDAŃSKA.2017Bo wielkie jest twoje miłosierdzie, aż do niebios, i aż pod obłoki twoja prawda.
6.PS.BYCZ.1854(57:11) Bo wielką, aż-do niebios, dobroć-Twoja; a,-aż-do obłoków, prawda-Twoja.
7.GÖTZE.1937(57:11) Albowiem aż do niebios wielka jest dobroć Twoja i aż pod obłoki prawda Twoja.
8.CYLKOW(57:11) Bo wielką po niebiosa łaska Twoja, i aż pod obłoki prawda Twoja.
9.KRUSZYŃSKI(57:11) Albowiem wielkie jest aż pod niebiosa zmiłowanie Twoje, i aż pod obłoki prawda Twoja.
10.ASZKENAZY (57:11) Gdyż wielką po niebiosy Twa łaska i po obłoki Twa prawda.
11.SZERUDA(57:11) bo łaska Twoja wielka aż do niebios a wierność Twoja sięga pod obłoki.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:11) bo Twoje miłosierdzie wielkie aż do niebios, a wierność Twoja — po chmury.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:11) bo Twoja łaskawość sięga niebios, a wierność Twoja aż po chmury!
14.BRYTYJKA(57:11) Bo wielka jest łaska twoja aż do niebiosI aż do obłoków sięga wierność twoja.
15.POZNAŃSKA(57:11) Bo wielka jest dobroć Twoja, aż po niebiosa, a wierność Twoja sięga obłoków!
16.WARSZ.PRASKA(57:11) Bo Twoja dobroć sięga pod niebiosa, a Twoja wierność – nad wszystkie obłoki.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:11) Bo wielką aż po niebiosa jest Twoja łaska i pod obłoki Twa prawda.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:11) Bo wielkość Twojej łaski sięga niebios, A Twej wierności - obłoków.
19.TOR.PRZ.Bo wielkie jest Twoje miłosierdzie, aż do niebios, i aż pod obłoki Twoja prawda.