« Psal 57:5 Księga Psalmów 57:6 Psal 57:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:8) Sidło nagotowali nogam mojim i nakłonili są duszę moję. (56:9) Kopali są przed obliczym mojim jamę i wpadli są w nię.
2.PS.PUŁAWSKI(56:8) Sidło nagotowali nogam mym i nakłonili duszę moję. (56:9) Kopali przed obliczym moim jamę i wpadli w nię.
3.WUJEK.1923(57:7) Zastawili sidło na nogi moje, i nachylili duszę moję: wykopali dół przed obliczem mojem, a wpadli weń.
4.GDAŃSKA.1881(57:7) Sieci zastawili na nogi moje, nachylili duszę moję, wykopali dół przed obliczem mojem; ale sami wpadli weń. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Zastawili sidła na moje kroki, zgnębili moją duszę, wykopali przede mną dół, ale sami do niego wpadli. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(57:7) Oni siéć przygotowali do-nóg-moich; zgięli już ciało-mojé, wykopali, przedemną, dół; ale sami wpadli, w-środek-jego.
7.GÖTZE.1937(57:7) Sieć przygotowali nogom moim, upokorzyli duszę moją; wykopali dół przede mną, ale sami w niego wpadli. Sela.
8.CYLKOW(57:7) Sidła przygotowali krokom moim, zgnębiona dusza moja; - wykopali przedemną jamę, wpadli w nią. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(57:7) Sieci ustawili na stopy moje; nachylili duszę mą; wykopali przedemną dół, wpadli w środek jego. - SELAh.
10.ASZKENAZY (57:7) Sieć przyrządzili mym krokom, schyliła się dusza ma, dół wykopali memu obliczu, wpadną w środek jego. Selah.
11.SZERUDA(57:7) Zastawili sidła na nogi moje, strapiona była dusza moja; wykopali dół przede mną: Wpadli do niego. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:7) Sieć zastawili na moje kroki: i pognębili mą duszę; przede mną dół wykopali: niech sami wpadną do niego. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:7) Zastawili sieć na moje kroki i zgnębili moje życie. Przede mną dół wykopali, sami wpadli do niego.
14.BRYTYJKA(57:7) Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
15.POZNAŃSKA(57:7) Zastawili sidła pod nogi moje i chcieli mnie pognębić; wykopali dół pode mną, a sami wpadli do niego.
16.WARSZ.PRASKA(57:7) Sidła zastawili na moje kroki i czyhają ciągle na moje życie, dół dla mnie wykopali, ale sami weń wpadli. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:7) Moim krokom przygotowali sidła, więc zgnębiona jest moja dusza; wykopali przede mną jamę, lecz sami w nią powpadali. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:7) Zastawili sieć na moje stopy, Zasiali niepokój, wykopali dół - Sami jednak dosięgli jego dna. Sela.
19.TOR.PRZ.Zastawili sieć na moje kroki, zgięli moją duszę, wykopali przede mną dół, lecz wpadli do środka niego. Sela.