« Psal 57:7 Księga Psalmów 57:8 Psal 57:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(56:11) Wstań, sławo moja, wstań, żałtarzu i gęśli! Wstanę na świtaniu.
2.PS.PUŁAWSKI(56:11) Wstań, chwało moja, wstań, żołtarzu i gęśli! Wstanę na świtaniu.
3.WUJEK.1923(57:9) Powstań, chwało moja! powstań, harfo i cytro! wstanę na świtaniu.
4.GDAŃSKA.1881(57:9) Ocuć się chwało moja! ocuć się, lutnio i harfo! gdy na świtaniu powstaję.
5.GDAŃSKA.2017Obudź się, moja chwało, obudź się, cytro i harfo; ja się zbudzę o świcie.
6.PS.BYCZ.1854(57:9) Obudź-się, chwało-moja; ocuć-się, o-harfo i-lutnio! ja-obudzę-się z świtem.
7.GÖTZE.1937(57:9) Zbudź się, duszo moja! Zbudź się, harfo i lutnio! Chcę obudzić jutrzenkę,
8.CYLKOW(57:9) Rozbudź się duchu mój, rozbudź lutnio i cytro, budzę się wraz z jutrzenką.
9.KRUSZYŃSKI(57:9) Obudź się chwało moja, obudź się lutnio i harfo, gdy wstanę o świtaniu.
10.ASZKENAZY (57:9) Obudź się, chwało ma, wstrząśnij się harfo i lutnio, - ja jutrzenkę obudzę!
11.SZERUDA(57:9) Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro! Obudzę jutrzenkę.
12.TYSIĄCL.WYD1(56:9) Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! a ja obudzę jutrzenkę.
13.TYSIĄCL.WYD5(57:9) Zbudź się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę.
14.BRYTYJKA(57:9) Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
15.POZNAŃSKA(57:9) Zbudź się, duszo moja, powstańcie, harfo i cytro, pragnę zbudzić jutrzenkę!
16.WARSZ.PRASKA(57:9) Przebudź się, moja duszo, przebudź się, moja harfo i cytro. Ja sam bowiem pragnę obudzić jutrzenkę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(57:9) Rozbudź się mój duchu, ocuć się lutnio i cytro, gdy budzę się wraz z jutrzenką.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(57:9) Obudź się, całe me wnętrze! Obudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
19.TOR.PRZ.Obudź się, moja chwało, obudź się, cytro i harfo; chcę obudzić jutrzenkę.