« Psal 58:9 Księga Psalmów 58:10 Psal 58:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(57:10) Wiesielić sie będzie prawy, gdy uźrzy pomstę, ręce swoji umyje we krwi grzesznego.
2.PS.PUŁAWSKI(57:10) Wiesielić sie będzie prawy, gdyż uźrzy pomstę, ręce swoje umyje we krwi grzesznego.
3.WUJEK.1923(58:11) Będzie się weselił sprawiedliwy, kiedy ujrzy pomstę: ręce swe umyje we krwi grzesznika.
4.GDAŃSKA.1881(58:11) I będzie się weselił sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; nogi swoje umyje we krwi niepobożnego.
5.GDAŃSKA.2017Będzie się weselił sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; swoje stopy umyje we krwi niegodziwego.
6.PS.BYCZ.1854(58:11) Ucieszy-się sprawiedliwy, gdy obaczy pomstę; on, nogi-swe obmyje, we-krwi bezbożnego.
7.GÖTZE.1937(58:11) Rozraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; wykąpie stopy swoje we krwi bezbożnego,
8.CYLKOW(58:11) Ucieszy się sprawiedliwy, bo widzi pomstę; stopy swe nurza we krwi złoczyńcy.
9.KRUSZYŃSKI(58:11) Ucieszy się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego.
10.ASZKENAZY (58:11) Radować się będzie sprawiedliwy, bo ujrzy pomstę, zmyje swe kroki we krwi niegodziwca.
11.SZERUDA(58:11) Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę, stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego.
12.TYSIĄCL.WYD1(57:11) Ucieszy się uczciwy, gdy zobaczy karę, obmyje nogi swoje we krwi niegodziwca.
13.TYSIĄCL.WYD5(58:11) Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę, myje swoje nogi we krwi niegodziwca.
14.BRYTYJKA(58:11) Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; Stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego.
15.POZNAŃSKA(58:11) Rozraduje się sprawiedliwy na widok pomsty, gdy skąpie swe stopy we krwi grzesznika.
16.WARSZ.PRASKA(58:11) Niech cieszy się sprawiedliwy patrząc na ich karę; niech stopy swe obmyje we krwi bezbożnika.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(58:11) Ucieszy się sprawiedliwy, bowiem zobaczy pomstę, a swoje stopy unurza w krwi złoczyńcy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(58:11) Ucieszy się tym sprawiedliwy, bo zobaczy pomstę; Swoje stopy obmyje we krwi bezbożnych ludzi.
19.TOR.PRZ.Będzie się radował sprawiedliwy, bo ujrzał pomstę; swoje stopy obmyje we krwi niegodziwego.