« Psal 59:11 Księga Psalmów 59:12 Psal 59:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:13) grzech ust jich, mołwę warg jich, i połapieni bądźcie w pyszności swej. (58:14a) I od żadania i łże zjawieni będą we skończaniu,
2.PS.PUŁAWSKI(58:13) grzech ust jich, mołw❬ę❭ warg jich, i połapieni bądźcie w pysze swojej. (58:14a) I od żadania i łży zjawieni będą we skończeniu,
3.WUJEK.1923(59:13) Grzech ust ich, mowę warg ich: a niech będą poimani w hardości swojéj: i dla złorzeczenia i kłamstwa będą opowiedzeni.
4.GDAŃSKA.1881(59:13) Grzech ust swych, słowa warg swych (pojmani będąc w hardości swej dla złorzeczeństwa i kłamstwa) niech wyznawają.
5.GDAŃSKA.2017Za grzech ich ust i słowa ich warg niech schwytani będą w swej pysze; za złorzeczenia i kłamstwa, które mówią.
6.PS.BYCZ.1854(59:13) Za grzeszenié ust-ich, za mowę warg-onych-że; i-niech-poimani-będą w-pysze-swéj, że-z-przeklęctwem, i-z-kłamstwem, przemawiają.
7.GÖTZE.1937(59:13) Grzechem ust ich jest słowo warg ich; niech pojmani będą w pysze swej i za przekleństwa i za kłamstwo, które wypowiadają.
8.CYLKOW(59:13) Grzechem ust ich, słowo warg ich; a niech uwikłają się pychą swoją, i złorzeczeniem i kłamstwem które głoszą.
9.KRUSZYŃSKI(59:13) Grzech ust ich - słowo warg ich; i pojmani będą w pysze swej, a mówią przekleństwa i kłamstwo.
10.ASZKENAZY (59:13) Grzechem ich ust słowo ich warg i pojmani będą w swej dumie, a z pośród przekleństwa i z pośród zaprzaństwa będąż opowiadać.
11.SZERUDA(59:13) Grzeszne są usta ich; niech uwikłają się w pysze swej i z powodu klątwy i kłamstwa, które mówią!
12.TYSIĄCL.WYD1(58:13) Każde słowo ich warg to grzech na ich ustach: Niech spęta ich własna pycha, złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:13) Grzech na ich ustach: to słowo ich warg. Niech spęta ich własna pycha, za złorzeczenia i kłamstwa, które rozgłaszają.
14.BRYTYJKA(59:13) Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią!
15.POZNAŃSKA(59:13) Z powodu grzechu ich ust i bluźnierstwa ich warg niech się staną ofiarą własnej pychy, swych przekleństw i kłamstw, jakie szerzą!
16.WARSZ.PRASKA(59:13) Za grzechy, które popełniali ustami, za wszystkie ich niecne mowy niech będą pokarani przez swą własną pychę, bo złorzeczą i szerzą wokół kłamstwa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:13) Słowo ich warg jest grzechem ich ust; więc niech się uwikłają w swojej pysze, w złorzeczeniu i kłamstwie, które głoszą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:13) Grzeszne są słowa z ich ust, Niech się zaplączą w swej pysze - Z powodu przekleństw i kłamstw, które wymawiają!
19.TOR.PRZ.Za grzech ich ust, za słowa, które wypowiadają wargami, niech będą schwytani w swojej pysze; za złorzeczenia i za kłamstwa, które rozgłaszają.