« Psal 59:15 Księga Psalmów 59:16 Psal 59:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:18) Ja zaprawdę piać będę moc twoję i powyszę rano miłosierdzie twoje, (58:19) bo uczynił jeś sie przyjemca moj i utok moj w dzień zamącania mego.
2.PS.PUŁAWSKI(58:18) A ja pak będę chwalić moc twoję i powyszszę rano miłosierdzie twoje, (58:19) bo uczynił jeś sie przyjemca moj i utok moj w dzień zamącenia mego.
3.WUJEK.1923(59:17) Ale ja będę śpiewał moc twoję, i będę z radością wychwalał rano miłosierdzie twoje; boś się stał obrońcą moim, i ucieczką moją w dzień utrapienia mego.
4.GDAŃSKA.1881(59:17) Ale ja będę śpiewał o mocy twojej; zaraz z poranku wysławiać będę miłosierdzie twoje; boś ty był twierdzą moją, i ucieczką w dzień ucisku mego.
5.GDAŃSKA.2017Ale ja będę śpiewał o twojej mocy, rankiem będę wysławiać twoje miłosierdzie, bo ty stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku.
6.PS.BYCZ.1854(59:17) Ale-ja, ja będę-pieniem-wychwalał potęgę-Twę, i-będę-śpiéwał, w-poranku, dobroć Twoję; bo byłeś obronną-twiérdzą dla-mnie, i-ucieczką, w-dniu niedoli-mojéj.
7.GÖTZE.1937(59:17) Ale ja będę śpiewał o sile Twojej i z poranku radosnemi okrzykami uwielbiał dobroć Twoją; boś Ty był zamkiem warownym dla mnie i ucieczką w dzień uciśnienia mego.
8.CYLKOW(59:17) A ja będę wysławiał potęgę Twoję i wychwalał co rano miłosierdzie Twoje; bo byłeś twierdzą mi i ucieczką w dzień niedoli mojéj.
9.KRUSZYŃSKI(59:17) A ja będę śpiewał o mocy Twojej - i wysławiał będę rano miłosierdzie Twe, boś ty był twierdzą moją i ucieczką w dniu utrapienia mego.
10.ASZKENAZY (59:17) Ja zaś będę śpiewał o Twojej potędze, i opiewać będę brzaskowi Twą łaskę, iżeś był mi wywyższeniem i ucieczką w dniu mego utrapienia.
11.SZERUDA(59:17) Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:17) A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem się weselić z Twego miłosierdzia, bo stałeś się dla mnie warownią i ucieczką w dniu mego ucisku.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:17) A ja opiewać będę Twą potęgę i rankiem będę się weselić z Twojej łaskawości, bo stałeś się dla mnie twierdzą i ucieczką w dniu mego ucisku.
14.BRYTYJKA(59:17) Ale ja opiewać będę moc twoją, Rano weselić się będę z łaski twojej, Boś Ty był twierdzą moją I ucieczką w czasie mej niedoli.
15.POZNAŃSKA(59:17) Ja zaś opiewać będę Twoją moc i od poranku wysławiać będę dobroć Twoją, bo Ty jesteś moją obroną, ucieczką w czas mego ucisku.
16.WARSZ.PRASKA(59:17) Lecz ja będę zawsze opiewał moc Twoją, od samego rana będę się cieszył Twą dobrocią. Bo Ty jesteś dla mnie twierdzą i miejscem schronienia za dni ucisku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:17) A ja będę wysławiał Twą potęgę i co rano wychwalał Twoje miłosierdzie; bo byłeś mi twierdzą, ucieczką w dzień mej niedoli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:17) Lecz ja będę śpiewał o Twej mocy I weselił się o poranku Twoją łaską, Ponieważ byłeś mi warownią I schronieniem w czasie niedoli.