« Psal 59:16 Księga Psalmów 59:17 Psal 60:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:20) Pomocniku moj, tobie śpiewać będę, bo Bog przyjemca moj jeś, Bog moj, miłosierdzie moje.
2.PS.PUŁAWSKI(58:20) Pomocniku moj, tobie śpiewać będę, bo Bog przyjemca moj jeś, Bog moj, miłosierdzie moje.
3.WUJEK.1923(59:18) Pomocniku mój, tobie będę śpiewał, iżeś ty, Boże, obrońca mój, Bóg mój, miłosierdzie moje.
4.GDAŃSKA.1881(59:18) O mocy moja! tobie będę śpiewał; boś ty, Boże! twierdza moja, Bóg mój miłosierny.
5.GDAŃSKA.2017Moja mocy, tobie będę śpiewał; bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą, Boże mój miłosierny.
6.PS.BYCZ.1854(59:18) O-siło-moja! do-Ciebie będę-głosem-śpiéwał; bo Bóg, warowną-górą-moją; Bóg, dobrodziejem-moim.
7.GÖTZE.1937(59:18) Siło moja! Ciebie będę wysławiał psalmami; bo Bóg jest mi zamkiem warownym, Bóg mój dobrotliwy!
8.CYLKOW(59:18) Potęgo moja, Tobie zaśpiewam; bo Pan twierdzą moją, Pan miłosierny mój.
9.KRUSZYŃSKI(59:18) Mocy moja, Tobie śpiewać będę, albowiem Bóg twierdzą moją - Bóg miłosierny mój!
10.ASZKENAZY (59:18) Moc ma ku Tobie - śpiew nucić będę, bo Bóg mem wywyższeniem. Bóg mojego zmiłowania.
11.SZERUDA(59:18) Mocy moja, Tobie będę śpiewał na chwałę, bo Ty, Boże, jesteś twierdzą moją, Boże mój łaskawy.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:18) Tobie będę śpiewał, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś mą warownią, mój Boże, moje miłosierdzie.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:18) Będę śpiewał Tobie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą, mój łaskawy Boże.
14.BRYTYJKA(59:18) Mocy moja, tobie będę śpiewał, Boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój łaskawy.
15.POZNAŃSKA(59:18) Mocy moja, Tobie śpiewać będę, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą, Boże mój łaskawy!
16.WARSZ.PRASKA(59:18) Tobie, o mocy moja, pragnę grać i śpiewać, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą i moim najlepszym Bogiem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:18) Ma potęgo, Tobie zaśpiewam; gdyż Bóg jest moją twierdzą, mój miłosierny Bóg.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:18) Moja mocy, Tobie będę grał, Gdyż Ty, Boże, jesteś moją twierdzą - Boże mój, który darzysz mnie łaską.
19.TOR.PRZ.Moja Mocy, Tobie będę śpiewał; bo Ty, Boże, jesteś moją twierdzą, Boże mój miłosierny.