« Psal 59:2 Księga Psalmów 59:3 Psal 59:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:3) Bo owa ułapili są duszę moję, rzucili są sie na mię mocni. (58:4a) Ani lichota moja, ani grzech moj, Gospodnie;
2.PS.PUŁAWSKI(58:3) Bo owa ułapili duszę moję, rzucili sie na mię mocni. (58:4a) Ani złość moja, ani grzech moj, Gospodnie;
3.WUJEK.1923(59:4) Boć oto ułowili duszę moję: rzucili się na mię możni: ani nieprawość moja, ani grzech mój, Panie.
4.GDAŃSKA.1881(59:4) Albowiem oto czyhają na duszę moję; zbierają się przeciwko mnie mocarze bez przestępstwa mego i bez grzechu mego, o Panie!
5.GDAŃSKA.2017Oto bowiem czyhają na moją duszę; zbierają się przeciwko mnie mocarze, chociaż nie zawiniłem ani nie zgrzeszyłem, PANIE.
6.PS.BYCZ.1854(59:4) Bo, oto, zasadzki-czynią na-życié-mojé; czekają na-mnie potężni, bez wykroczenia-mego, i-bez zgrzeszenia-mojego, o-Panie!
7.GÖTZE.1937(59:4) Albowiem oto czatują na duszę moją; zgromadzają się przeciwko mnie mocarze bez występku i bez grzechu mego, o Panie.
8.CYLKOW(59:4) Bo oto czyhają na życie moje, spiknęli się na mnie zuchwali; chociażem nie przewinił, nie zgrzeszył, Boże.
9.KRUSZYŃSKI(59:4) gdyż oto czyhają na duszę mą: zbierają się przeciwko mnie siłacze, choć niema przestępstwa mego i choć nie zgrzeszyłem, Panie!
10.ASZKENAZY (59:4) Bo oto zasadzkę uczynili na życie moje, obstępują mnie w siłę ufni - nie przestępstwa mojego, ani grzechu mego, Jehowo.
11.SZERUDA(59:4) Bo czyhają oto na życie moje, zbierają się przeciwko mnie możni, chociaż jestem bez winy i bez grzechu, Panie!
12.TYSIĄCL.WYD1(58:4) Bo oto czyhają na moje życie, przeciw mnie spiskują mocarze. O Panie, nie masz we mnie zbrodni ani grzechu:
13.TYSIĄCL.WYD5(59:4) Bo oto czyhają na moje życie, możni przeciw mnie spiskują, a nie ma we mnie zbrodni ani grzechu, o Panie,
14.BRYTYJKA(59:4) Bo oto czyhają na życie moje, Zbierają się przeciwko mnie możni, Chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie!
15.POZNAŃSKA(59:4) Bo oto nastają na życie moje, możni spiskują przeciwko mnie. Chociaż jestem bez winy i bez grzechu, Jahwe,
16.WARSZ.PRASKA(59:4) Widzisz przecież, Panie, że na mnie czyhają, spiskują przeciw mnie, silniejsi ode mnie, a ja zbrodni nie popełniłem i nie dopuściłem się przestępstwa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:4) Bo oto czyhają na me życie; zuchwali zbierają się przeciw mnie, chociaż nie zawiniłem, nie zgrzeszyłem, WIEKUISTY.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:4) Bo czyhają na moje życie, Łączą się przeciwko mnie możnowładcy, Choć nie zawiniłem i w niczym nie zgrzeszyłem, o PANIE!