« Psal 59:4 Księga Psalmów 59:5 Psal 59:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:5b) a ty, Gospodnie Boże czci, Boże israhelski, (58:6) umyśl ku nawiedzeniu wszytko pogaństwo, nie slutuj ❬sie❭ wszem, jiż czynią lichotę.
2.PS.PUŁAWSKI(58:5b) a ty, Gospodnie Boże mocy, Boże israhelski, (58:6) umyśl ku nawiedzeniu wszego luda pogańskiego, nie slutuj sie nade wszemi, jiż stroją złość.
3.WUJEK.1923(59:6) A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraelski, udaj się na nawiedzenie wszech narodów: nie miéj litości nad wszystkimi, którzy broją nieprawość.
4.GDAŃSKA.1881(59:6) Ty sam, Panie, Boże zastępów, Boże Izraelski! ocuć się, abyś nawiedził te wszystkie narody; a nie miej litości nad żadnym z onych przestępców złośliwych. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Ty, PANIE, Boże zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie narody; nie lituj się nad żadnym z tych nikczemnych przestępców. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(59:6) Więc-Ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, obudź-się, dla-skarcenia wszech tych-narodów; nie lituj-się nad wszemi zdrajcami niegodziwemi.
7.GÖTZE.1937(59:6) Ty sam, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie narody; nie oszczędź żadnego z tych zdradliwych przestępców. Sela.
8.CYLKOW(59:6) A Ty Boże, Panie zastępów, Panie Izraela, zbudź się, by nawiedzić wszystkie te ludy; nie ulituj się nad żadnym ze zdrajców występnych. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(59:6) A ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, ocuć się, abyś nawiedził te wszystkie narody! Nie czyń łaski wszystkim czyniącym nieprawość. - SELAh.
10.ASZKENAZY (59:6) Wszak Tyś, Jehowo zastępów jest Bogiem. Bogiem Izraela! Zerwij się, aby oporządzić wszystkie narody, nie pobłażaj wszystkim, czyniącym nieprawość! Selah.
11.SZERUDA(59:6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie ludy! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:6) Boś Ty, Panie Zastępów, Bogiem Izraela. Przebudź się, skarć wszystkie ludy, nie miej litości dla wszystkich przeniewierców. Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:6) bo Ty, Panie, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela. Przebudź się, by skarcić wszystkie ludy, nie miej litości dla wszystkich podłych buntowników. Sela.
14.BRYTYJKA(59:6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela.
15.POZNAŃSKA(59:6) Ty przecież, Jahwe, Boże Zastępów, jesteś Bogiem Izraela! Zbudź się i ześlij karę na wszystkie narody, nie oszczędź żadnego z tych niecnych wiarołomców!
16.WARSZ.PRASKA(59:6) Panie, Ty, który jesteś Bogiem Zastępów i Bogiem Izraela, zechciej być czujnym, nie omijaj żadnego ludu, nie okazuj pobłażliwości żadnemu z bezbożnych przestępców. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:6) Zbudź się, Ty, WIEKUISTY, Boże Zastępów, Boże Israela, by nawiedzić te wszystkie ludy; nie ulituj się nad żadnym z występnych zdrajców. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:6) Tak, Ty, PANIE, Boże Zastępów, Boże Izraela, Powstań i nawiedź wszystkie narody! Nie pobłażaj nikomu, kto zdradliwie knuje niegodziwość! Sela.