« Psal 59:7 Księga Psalmów 59:8 Psal 59:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:9) A ty, Gospodnie, naśmiewać będziesz je, wniwecz obrocisz wszytki pogany.
2.PS.PUŁAWSKI(58:9) A ty, Gospodnie, naśmiewać sie jim będziesz, wniwecz obrocisz wszytki pogany.
3.WUJEK.1923(59:9) A ty, Panie, naśmiejesz się z nich, wniwecz obrócisz wszystkie narody.
4.GDAŃSKA.1881(59:9) Ale ty, Panie! naśmiewasz się z nich; naśmiewasz się ze wszystkich narodów.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ty, PANIE, będziesz się śmiał z nich, szydzić będziesz ze wszystkich narodów.
6.PS.BYCZ.1854(59:9) Ale-Ty, Panie, będziesz-śmiał-się z-nich; będziesz-się-naigrawał, z-wszystkich narodów.
7.GÖTZE.1937(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, szydzisz ze wszystkich narodów.
8.CYLKOW(59:9) A Ty Boże, szydzisz z nich, urągasz wszystkim narodom.
9.KRUSZYŃSKI(59:9) Ale Ty, Panie, naśmiejesz się z nich, naśmiejesz się ze wszystkich narodów.
10.ASZKENAZY (59:9) Lecz Ty Jehowo, śmiać się z nich będziesz, Ty sobie zakpisz z wszystkich narodów.
11.SZERUDA(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, szydzisz ze wszystkich ludów.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:9) Lecz Ty, o Panie, z nich szydzisz, ze wszystkich pogan się śmiejesz.
13.TYSIĄCL.WYD5(59:9) Lecz Ty, o Panie, z nich się śmiejesz, szydzisz ze wszystkich pogan.
14.BRYTYJKA(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów.
15.POZNAŃSKA(59:9) Lecz Ty, Jahwe, śmiejesz się z nich i szydzisz ze wszystkich narodów!
16.WARSZ.PRASKA(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich tylko, drwisz sobie ze wszystkich narodów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:9) Lecz Ty, WIEKUISTY, szydzisz z nich, urągasz wszystkim narodom.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:9) Ale Ty, PANIE, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów.