« Psal 59:8 Księga Psalmów 59:9 Psal 59:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(58:10a) Moc moję ku tobie strzec będę, bo Bog przyjemca moj jeś,
2.PS.PUŁAWSKI(58:10a) Moc moję ku tobie strzec będę, bo Bog przyjemca moj jeś,
3.WUJEK.1923(59:10) Moc moję u ciebie strzedz będę; albowiem, Boże, jesteś obrońca mój.
4.GDAŃSKA.1881(59:10) Gdy on moc przewodzi, na ciebie pozór mieć będę; boś ty, Boże! twierdzą moją.
5.GDAŃSKA.2017Z powodu jego mocy będę się trzymać ciebie, bo ty, Boże, jesteś moją twierdzą.
6.PS.BYCZ.1854(59:10) Dla siły-ich, na-Ciebie będę-uważał; boś Ty, o-Boże! obronną-twiérdzą-moją.
7.GÖTZE.1937(59:10) Siło moja, na Ciebie będę zważał, bo Bóg mi zamkiem warownym.
8.CYLKOW(59:10) Wobec potęgi jego Ciebie wyglądam, bo Pan twierdzą moją.
9.KRUSZYŃSKI(59:10) Ze względu na jego moc, pod Twoją straż się uciekam, albowiem, Boże, Tyś twierdzą moją.
10.ASZKENAZY (59:10) Potęgę ich dla Ciebie zachowam, gdyż Bóg jest mojem wywyższeniem.
11.SZERUDA(59:10) Mocy moja, Ciebie wysławiać będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją.
12.TYSIĄCL.WYD1(58:10) Na Ciebie będę baczył, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś mą warownią,
13.TYSIĄCL.WYD5(59:10) Będę baczył na Ciebie, Mocy moja, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą.
14.BRYTYJKA(59:10) Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją.
15.POZNAŃSKA(59:10) Mocy moja, Ciebie wyglądam, bo Ty, o Boże, jesteś moją twierdzą.
16.WARSZ.PRASKA(59:10) Przy Tobie chcę trwać, Boże, mocy moja, bo Ty, Boże, jesteś moją twierdzą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(59:10) Twojej potęgi, Ciebie wyglądam, gdyż Bóg jest moją twierdzą.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(59:10) Moja mocy, Ciebie pragnę się trzymać! Gdyż Bóg jest moją twierdzą,