« Psal 6:6 Księga Psalmów 6:7 Psal 6:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIZamąciło sie jest od rosierdzia oko moje, postarzał jeśm sie miedzy wszemi nieprzyjacioły mojimi.
2.PS.PUŁAWSKIZamąciło się od rosierdzia oko moje, postarzałeśm sie miedzy wszemi nieprzyjacioły moimi.
3.WUJEK.1923(6:8) Strwożyło się od zapalczywości oko moje: zstarzałem się między wszystkimi nieprzyjacioły mymi.
4.GDAŃSKA.1881(6:8) Zaćmiło się dla gniewu oko moje, a zstarzała się twarz moja dla wszystkich nieprzyjaciół moich.
5.GDAŃSKA.2017Moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów.
6.PS.BYCZ.1854(6:8) Wynędzniało od-smulku, obliczé-mojé; zestarzało-się, między-wszemi nieprzyjaciołmi-moimi.
7.GÖTZE.1937(6:8) Zaćmiło się ze zgryzoty oko moje: zestarzałem się wśród wszystkich gnębicieli moich.
8.CYLKOW(6:8) Zamroczyło się od strapienia oko moje, zgrzybiało przez tylu gnębiących mnie.
9.KRUSZYŃSKI(6:8) Zaćmiło się dla gniewu oko moje; zestarzałem się z powodu wszystkich nieprzyjaciół moich.
10.ASZKENAZY (6:8) Oko me zamglone ze zgryzoty, zaszło od widoku wszystkich mych gnębicieli.
11.SZERUDA(6:8) Oko moje zmętniało od zgryzoty, postarzało się z powodu wszystkich mych wrogów.
12.TYSIĄCL.WYD1(6:8) Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeję się z powodu wszystkich mych wrogów.
13.TYSIĄCL.WYD5(6:8) Od smutku oko moje mgłą zachodzi, starzeje się z powodu wszystkich mych wrogów.
14.BRYTYJKA(6:8) Zamroczyło się zgryzotą oko moje, Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich.
15.POZNAŃSKA(6:8) Oko moje zmętniało z utrapienia, zestarzałem się pośród wszystkich moich wrogów.
16.WARSZ.PRASKA(6:8) Oczy wyblakły mi już od płaczu, a wrogowie sprawili, żem się bardzo postarzał.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(6:8) Od strapienia zamroczyło się moje oko, zestarzało się przez moich dręczycieli.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(6:8) Zgryzota przyćmiła mi wzrok, Osłabł z powodu mych wrogów.
19.TOR.PRZ.Moje oko osłabło od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów.