« Psal 6:7 Księga Psalmów 6:8 Psal 6:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIOdstępcie ode mnie wszytcy, jiż czynicie lichotę, bo wysłuszał Gospodzin głosa płaczu mego.
2.PS.PUŁAWSKIOdstępcie ode mnie wszycy, co czynicie złość, bo wysłuchał Gospodzin głos płaczu mego.
3.WUJEK.1923(6:9) Odstąpcie odemnie wszyscy, którzy nieprawość czynicie; albowiem wysłuchał Pan głos płaczu mojego.
4.GDAŃSKA.1881(6:9) Odstąpcie odemnie wszyscy, krórzy czynicie nieprawość; albowiem Pan usłyszał głos płaczu mojego.
5.GDAŃSKA.2017Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość, bo PAN usłyszał głos mego płaczu.
6.PS.BYCZ.1854(6:9) Odstąpcie odemnie, wszyscy sprawcy złego; bo usłyszał Pan głos płaczu-mojego.
7.GÖTZE.1937(6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy popełniacie przestępstwo, albowiem usłyszał Pan głośny płacz mój.
8.CYLKOW(6:9) Odstąpcie odemnie wszyscy złoczyńcy, gdyż wysłuchał Bóg głos płaczu mego.
9.KRUSZYŃSKI(6:9) Odejdźcie odemnie wszyscy czyniący nieprawość, ponieważ wysłuchał Bóg głosu narzekania mego.
10.ASZKENAZY (6:9) Precz, odstąpcie mnie wszyscy niegodziwcy, gdyż oto wysłuchał Jehowa głosu mego płakania,
11.SZERUDA(6:9) Precz ode mnie wszyscy niegodziwi, Pan usłyszał głos płaczu mego!
12.TYSIĄCL.WYD1(6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głos mojego płaczu;
13.TYSIĄCL.WYD5(6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy zło czynicie, bo Pan usłyszał głośny mój płacz;
14.BRYTYJKA(6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego.
15.POZNAŃSKA(6:9) Precz ode mnie, wszyscy nikczemnicy, bo Jahwe usłyszał głośny mój płacz!
16.WARSZ.PRASKA(6:9) Odstąpcie ode mnie, wszyscy bezbożnicy, bo dotarł do Pana głos płaczu mojego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(6:9) Odstąpcie ode mnie wszyscy, co czynicie nieprawość, gdyż BÓG wysłuchał głos mojego płaczu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(6:9) Odstąpcie ode mnie, wszyscy czyniący nieprawość! PAN usłyszał mój płacz!
19.TOR.PRZ.Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący niegodziwość, bo Jhwh usłyszał głos mojego płaczu.