« Psal 59:17 Księga Psalmów 60:1 Psal 60:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(59:1) Boże, odpędził jeś nas i skaził jeś nas, rozgnie❬wał❭ jeś sie i slutował jeś sie nam.
2.PS.PUŁAWSKIDawidow. (59:1) Boże, odpędził jeś nas i skaził jeś nas, rozgniewał jeś sie i slutował jeś sie nad nami.
3.WUJEK.1923(60:1) Na koniec, za tymi, którzy będą odmienieni, na napis tytułu, samemu Dawidowi na naukę: (60:2) Kiedy spalił Mezopotamią Syryjską, i Sobal: i wrócił się Joab i poraził Idumeą w dolinie Żup solnych, dwanaście tysięcy. (60:3) 1 Boże, odrzuciłeś nas i skaziłeś nas: rozgniewałeś się i zmiłowałeś się nad nami.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania; (60:2) Gdy walczył przeciw Syryjczykom Nacharaim, i przeciw Syryjczykom Soby; gdy się wrócił Joab, poraziwszy Edomczyków w dolinie solnej dwanaście tysięcy. (60:3) Boże! odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas, i rozgniewałeś się; nawróćże się zasię do nas.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Sussanedut. Miktam Dawida dla pouczenia; gdy walczył przeciw Syryjczykom Nacharaim i przeciw Syryjczykom Soby, gdy Joab, wracając, pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże, odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas i rozgniewałeś się; powróć znowu do nas.
6.PS.BYCZ.1854(60:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania, na narzędziu 6 strun: Szuszan Edut, zwaném, Złoty-wiersz Dawida, ku nauczaniu. (60:2) O-zwalczeniu-swém Syryan Mezopotamii, i-Syryan Tsoby; gdy-powrócił Joab, i-pobił Edomczyków, w-dolinie Solnéj, dwanaście tysięcy. (60:3) O-Boże! opuściłeś-nas, rozprószyłeś-nas; Ty, rozgniewałeś-się; powróć do-nas.
7.GÖTZE.1937(60:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Według "Lilij świadectwa". Złoty klejnot Dawida. Pouczenie; (60:2) Gdy walczył z Syryjczykami z Mezopotamii i z Syryjczykami z Soby; gdy wrócił Joab, poraziwszy dwanaście tysięcy Edomczyków w dolinie Solnej. (60:3) Boże, Tyś nas odrzucił, rozproszyłeś nas, rozgniewałeś się; wróć nas znowu!
8.CYLKOW(60:1) Przewodnikowi chóru na sześć głosów, na świadectwo, klejnot Dawida, dla nauki. (60:2) Gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Coba i zwrócił się Joab, i poraził Edomitów w Dolinie Solnéj, dwanaście tysięcy. (60:3) Panie, porzuciłeś nas, złamałeś nas; gniewałeś się, ale pocieszasz nas.
9.KRUSZYŃSKI(60:1) Przełożonemu chóru. Na (nutę) "Szuszan eduth". Złoty Psalm Dawida do nauczania. (60:2) Gdy walczył przeciwko Mezopotamji i przeciwko Syryjczykom ze Soby i gdy się wrócił Joab i poraził Edomitów w Dolinie Solnej dwanaście tysięcy. (60:3) Boże, odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas, rozgniewałeś się - nawróć się ku nam!
10.ASZKENAZY (60:1) Dyrygentowi na harfach kształtu róży. Świadectwo klejnotu Dawidowego - ku pouczeniu, (60:2) Gdy walczył on z Aram-Naharaim i Aram-Zowa i wrócił Joab a pobił Edomu w dolinie żup solnych 12.000. (60:3) Boże, poniechałeś nas, roztrąciłeś nas, zawrzałeś gniewem, - dasz nam zawrócić się.
11.SZERUDA(60:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Lilia świadectwa. Miktam Dawida dla pouczenia. (60:2) Gdy walczył z Aramejczykami Mezopotamii i z Aramejczykami Soby i gdy Joab wracając pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Solnej. (60:3) Boże! Odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas, gniewałeś się. Odnów nas!
12.TYSIĄCL.WYD1(59:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Lilia Prawa". Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia. (59:2) Gdy wyruszył na Aram-Naharaim i na Aram Soby i gdy powracający Joab zwyciężył Edomitów w Dolinie Soli — dwanaście tysięcy [ludzi]. (59:3) Odrzuciłeś nas, o Boże, przełamałeś nasze szyki, rozgniewałeś się: teraz nas odnów.
13.TYSIĄCL.WYD5(60:1) Kierownikowi chóru. Na melodię: "Lilia Prawa". Miktam. Dawidowy. Celem pouczenia. (60:2) Gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Sobą i gdy powracający Joab zwyciężył Edomitów w Dolinie Soli - dwanaście tysięcy [ludzi]. (60:3) Odrzuciłeś nas, o Boże, rozgromiłeś nas, rozgniewałeś się, lecz powróć do nas!
14.BRYTYJKA(60:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilia świadectwa”. Miktam Dawidowy dla pouczenia, (60:2) Gdy walczył z Aramejczykami Mezopotamii i z Aramejczykami Soby i gdyJoab wracając pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (60:3) Boże, który nas odrzuciłeś, złamałeś, I gniewałeś się na nas, odnów nas!
15.POZNAŃSKA(60:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na melodię "Lilie świadectwa"; pieśń pouczająca Dawida - (60:2) gdy wyprawił się przeciw Aram-Naharajim i przeciw Aram-Coba, a Joab powracając pobił w Dolinie Soli dwanaście tysięcy Edomitów. (60:3) Odrzuciłeś nas, Boże, rozgromiłeś nas; zagniewałeś się - przywróć nas do łaski!
16.WARSZ.PRASKA(60:1) Dla kierującego chórem. Na melodię: „Lilia – przykazaniem”. Pieśń pouczająca wyśpiewana przez Dawida, (60:2) gdy walczył z Aram-Naharaim i z Aram-Sobą i gdy Joab wracał po zwycięstwie w Dolinie Soli nad dwunastu tysiącami Edomitów. (60:3) Odrzuciłeś nas, o Boże, i w proch nas starłeś! Rozgniewałeś się na nas, ale racz znów do nas wrócić!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(60:1) Przewodnikowi chóru na sześć głosów; na świadectwo oraz do nauki; klejnot Dawida, (60:2) kiedy walczył z Aram–Naharaim i z Aram–Coba, i gdy się zwrócił Joab oraz poraził dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Solnej. (60:3) Boże, porzuciłeś nas i nas złamałeś; gniewałeś się, ale nas pocieszasz.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(60:1) Dla prowadzącego chór. Na melodię: Lilia świadectw. Do złotej myśli. Dawidowy. Dla pouczenia. (60:2) Dawid walczył wówczas z Aram-Naharaim oraz z Aram-Sobą, a Joab w drodze powrotnej pokonał dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. (60:3) Boże, odrzuciłeś nas, złamałeś naszą obronę, Okazałeś nam gniew - Ale spraw nam odnowę!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Na nutę: „Lilia świadectwa”. Miktam Dawida. Dla pouczenia, gdy walczył z Aram Nacharaim i z Aram Sobą, gdy Joab, wracając, pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże, odrzuciłeś nas, złamałeś nas i rozgniewałeś się; odnów nas!