« Psal 60:12 Księga Psalmów 61:1 Psal 61:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(60:1) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, rozumiej modlitwie mojej!
2.PS.PUŁAWSKI(60:1) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, baczy modlitwę moję!
3.WUJEK.1923(61:1) Na koniec, w pieśniach Dawidowi. (61:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, słuchaj modlitwy mojéj.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi na Neginot pieśń Dawidowa. (61:2) Wysłuchaj, o Boże! wołanie moje, miej pozór na modlitwę moję.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru, na Neginot. Psalm Dawida. Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, miej wzgląd na moją modlitwę.
6.PS.BYCZ.1854(61:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania na narzędziu Neginat zwaném, Psalm Dawida. (61:2) Słuchaj, o-Boże! wołania-mego; posłuchaj modlitwy-mojéj.
7.GÖTZE.1937(61:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Na strunach. Dawida. (61:2) Usłysz, Boże, wołanie moje, zważ na modlitwę moją!
8.CYLKOW(61:1) Przewodnikowi chóru, przy towarzyszeniu instrumentów smyczkowych. Dawida. (61:2) Słuchaj Panie błagania mojego, bacz na modlitwę moję.
9.KRUSZYŃSKI(61:1) Przełożonemu chóru. Na instrumenty strunowe. (Psalm) Dawida. (61:2) Wysłuchaj, Boże, wołania mego, weź w uszy modlitwę mą.
10.ASZKENAZY (61:1) Dyrygentowi muzycznemu. Dawida (śpiew). (61:2) Wysłuchaj Boże mojego śpiewania, zważ na mą modlitwę.
11.SZERUDA(61:1) Przewodnikowi chóru z grą na strunach. Dawidowy. (61:2) Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją!
12.TYSIĄCL.WYD1(60:1) Kierownikowi chóru. Na lutniach. Dawidowy. (60:2) Boże, słuchaj mego wołania, zważ na moją modlitwę.
13.TYSIĄCL.WYD5(61:1) Kierownikowi chóru. Na instrumentach strunowych. Dawidowy. (61:2) Słuchaj, o Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę!
14.BRYTYJKA(61:1) Przewodnikowi chóru, z grą na strunach. Dawidowy. (61:2) Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, Zważ na modlitwę moją!
15.POZNAŃSKA(61:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: na instrumenty strunowe; [Psalm] Dawida. (61:2) Usłysz moje wołanie, Boże, przyjmij modlitwę moją!
16.WARSZ.PRASKA(61:1) Dla kierującego chórem. Na instrument strunowy. Psalm Dawida. (61:2) Boże, wysłuchaj mojego wołania, racz się przychylić do mej prośby!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(61:1) Przewodnikowi chóru, w towarzystwie instrumentów smyczkowych. Psalm Dawida. (61:2) Panie, słuchaj mojego błagania, zwróć uwagę na mą modlitwę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(61:1) Dla prowadzącego chór. Na instrumenty strunowe. Dawidowy. (61:2) Usłysz, Boże, mój krzyk, Zwróć uwagę na moją modlitwę!
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru, z grą na strunach. Psalm Dawida. Wysłuchaj, Boże, mojego wołania, zwróć uwagę na moją modlitwę.