« Psal 61:2 Księga Psalmów 61:3 Psal 61:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(60:3) Przewiodł jeś mie, iże uczynił jeś sie nadzieja moja, wieża mocy od lica nieprzyjacielowa.
2.PS.PUŁAWSKI(60:3) Przewiodł jeś mie, bo uczynił jeś sie nadzieją moją, wieża mocy od lica nieprzyjacielowa.
3.WUJEK.1923(61:4) Boś się stał nadzieją moją: wieżą mocną od nieprzyjaciela.
4.GDAŃSKA.1881(61:4) Albowiemeś ty był ucieczką moją, i basztą mocną przed twarzą nieprzyjaciela.
5.GDAŃSKA.2017Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed wrogiem.
6.PS.BYCZ.1854(61:4) Bo, Ty-jesteś przytułkiem dla-mnie, wieżą mocną, przed nieprzyjacielem.
7.GÖTZE.1937(61:4) Albowiem Tyś był ucieczką moją, mocną wieżą przed wrogiem.
8.CYLKOW(61:4) Wszak byłeś schronieniem mi, basztą potężną wobec wroga.
9.KRUSZYŃSKI(61:4) albowiem Ty byłeś ucieczką moją - wieżą silną wobec nieprzyjaciela.
10.ASZKENAZY (61:4) Boś Tyś się stał mem schronieniem, twierdzą potężną przed obliczem wroga.
11.SZERUDA(61:4) Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko nieprzyjacielowi.
12.TYSIĄCL.WYD1(60:4) bo dla mnie Ty jesteś obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi.
13.TYSIĄCL.WYD5(61:4) bo Ty jesteś moją obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi.
14.BRYTYJKA(61:4) Ty bowiem jesteś schronieniem moim, Wieżą obronną przeciwko wrogowi.
15.POZNAŃSKA(61:4) Tyś bowiem moją ucieczką, wieżą obronną przed nieprzyjacielem.
16.WARSZ.PRASKA(61:4) Ty jesteś bowiem ucieczką moją, wieżą obronną przeciw moim wrogom.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(61:4) Przecież byłeś dla mnie schronieniem, potężną basztą wobec wroga.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(61:4) Gdyż Ty jesteś moim schronieniem, Potężną wieżą wobec wroga.