« Psal 61:3 Księga Psalmów 61:4 Psal 61:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(60:4) Przebywać będę w przebytce twojem na wieki, zaszczycon będę od pokrycia skrzydł twojich.
2.PS.PUŁAWSKI(60:4) Przebywać będę w stanu twoim na wieki, zaszczycon będę w pokryciu skrzydł twych.
3.WUJEK.1923(61:5) Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki: zaszczycon będę pod zasłoną skrzydeł twoich.
4.GDAŃSKA.1881(61:5) Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki, schraniając się pod zasłonę skrzydeł twoich. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Będę mieszkał w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twych skrzydeł. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(61:5) Będę-przemieszkiwał w-namiocie-Twym, wiecznie; ja-będę-uciekał-się pod-zasłonę skrzydeł-Twoich.
7.GÖTZE.1937(61:5) Chcę przebywać w namiocie Twoim na wieki; uciekać się pod ochronę skrzydeł Twoich. Sela.
8.CYLKOW(61:5) Niech zamieszkam w namiocie Twoim wiecznie, schronię się pod osłonę skrzydeł Twoich. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(61:5) Będę przebywał w Przybytku Twym na wieki, schronię się przed zasłonę skrzydeł Twoich. - SELAh.
10.ASZKENAZY (61:5) W namiocie Twoim gościć będę we wiecznościach, w Twych skrzydeł ukryciu schronię się. Selah
11.SZERUDA(61:5) Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, ukryć się pod osłoną Twych skrzydeł. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(60:5) Obym zawsze mieszkał w Twym przybytku, uciekał się pod cień Twoich skrzydeł!
13.TYSIĄCL.WYD5(61:5) Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, znajdować ucieczkę w cieniu Twoich skrzydeł! Sela.
14.BRYTYJKA(61:5) Chciałbym mieszkać w namiocie twoim wiecznie, Schronić się pod osłoną twych skrzydeł. Sela.
15.POZNAŃSKA(61:5) Obym mógł zawsze gościć w Twoim namiocie i znaleźć schronienie w cieniu Twych skrzydeł.
16.WARSZ.PRASKA(61:5) W Twoim namiocie chciałbym zostać jako przybysz na wieki i szukać schronienia w cieniu Twoich skrzydeł. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(61:5) Niech na wieki zamieszkam w Twym namiocie i się schronię pod osłonę Twoich skrzydeł. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(61:5) W Twoim namiocie chciałbym mieszkać na wieki, Chronić się pod osłoną Twoich skrzydeł. Sela.