« Psal 61:7 Księga Psalmów 61:8 Psal 62:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(60:8) Tako psalm mowić będę imieniu twemu na wieki wiekom, bych wrocił obietnice moje ote dnia do dnia.
2.PS.PUŁAWSKI(60:8) Tako psalm mowić będę imieniu twemu na wiek wiekom, bych wrocił obietnicę moję ode dnia do dnia.
3.WUJEK.1923(61:9) Tak będę Psalm śpiewał imieniowi twemu na wieki wieków, abym oddał śluby moje ode dnia do dnia.
4.GDAŃSKA.1881(61:9) Tak będę śpiewał imieniowi twemu na wieki, a śluby moje oddawać będę na każdy dzień.
5.GDAŃSKA.2017Tak będę śpiewał twemu imieniu na wieki i będę spełniał moje śluby każdego dnia.
6.PS.BYCZ.1854(61:9) A-zatém, będę-pieniem-wysławiawiał, Imię-Twé, na-wieki; przy oddawaniu ślubów-mych ode dnia do dnia.
7.GÖTZE.1937(61:9) I będę śpiewał imieniowi Twemu na wieki, oddając śluby moje każdego dnia.
8.CYLKOW(61:9) I tak śpiewać będę Imię Twoje na zawsze, spełniając śluby moje dzień w dzień.
9.KRUSZYŃSKI(61:9) Tak będę śpiewał imieniowi Twemu na wieki, abym oddawał śluby me na każdy dzień.
10.ASZKENAZY (61:9) Tak tedy opiewać będę Twe imię dla wieczności, abym spłacił me śluby dzień w dzień.
11.SZERUDA(61:9) Tak będę opiewał imię Twe wiecznie, śluby moje spełniać będę codziennie.
12.TYSIĄCL.WYD1(60:9) Tak będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.
13.TYSIĄCL.WYD5(61:9) Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.
14.BRYTYJKA(61:9) Tak będę opiewał imię twoje na zawszeI śluby moje będę spełniał codziennie.
15.POZNAŃSKA(61:9) I tak na wieki opiewać będę Imię Twoje, wypełniając codziennie moje śluby.
16.WARSZ.PRASKA(61:9) Po wszystkie czasy będę sławił Twe imię i wypełniał dzień po dniu moje przyrzeczenia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(61:9) Tak, na zawsze będę śpiewał Twojemu Imieniu, spełniając moje śluby dzień po dniu.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(61:9) W ten sposób będę na zawsze grał na chwałę Twojego imienia I codziennie spełniał moje śluby.
19.TOR.PRZ.Tak więc będę śpiewał Twojemu imieniu na wieki i będę spełniał moje śluby każdego dnia.