« Psal 62:12 Księga Psalmów 63:1 Psal 63:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:1) Boże, Boże moj, k tobie za światła czuję. (62:2) Żądała ciebie dusza moja, kako rozliczycie tobie ciało moje. (62:3a) W ziemi pustej i na drodze przezwodnej,
2.PS.PUŁAWSKIPienie Dawida, kiedy był na puszczy idumejskie. (62:1) Boże, Boże moj, k tobie za światła czuję. (62:2) I żądała ciebie dusza moja, kako rozlicznie tobie ciało moje. (62:3a) W ziemi pustej i na drodze przezwodnej,
3.WUJEK.1923(63:1) Psalm Dawidowi, gdy był na puszczy Idumejskiéj. (63:2) Boże, Boże mój! do ciebie czuję na świtaniu: pragnęła cię dusza moja, jako rozmaicie tobie i ciało moje, w ziemi pustéj i niedrożnéj i bezwodnéj.
4.GDAŃSKA.1881Psalm Dawidowy, gdy był na puszczy Judzkiej. (63:2) Boże! tyś jest Bogiem moim; z poranku cię szukam; pragnie cię dusza moja, tęskni po tobie ciało moje w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody;
5.GDAŃSKA.2017Psalm Dawida, gdy przebywał na Pustyni Judzkiej. Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody;
6.PS.BYCZ.1854(63:1) Psalm Dawida, ułożony, za-bytności-jego w-puszczy Judei. (63:2) O Boże! Bogiemeś-moim, Ty; rano-wstawam szukać-Ciebie; spragnioną do-Ciebie, dusza-moja; żądzą-pała, ku-Tobie, ciało-mojé, w-krainie suchéj, i-spragnionéj bez wody.
7.GÖTZE.1937(63:1) PSALM Dawida, gdy był w pustyni judzkiej. (63:2) Boże, Tyś jest Bogiem moim! Z poranku Cię szukam. Pragnie Ciebie dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje w ziemi suchej i spragnionej, w której niema wody.
8.CYLKOW(63:1) Pieśń Dawida, gdy przebywał na puszczy Judzkiéj. (63:2) Panie, Tyś Panem moim; szukam Cię, pragnie Cię dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje, na ziemi suchéj i spragnionéj bez wody.
9.KRUSZYŃSKI(63:1) Psalm Dawida, gdy był na puszczy judzkiej. (63:2) Boże, Tyś Bogiem moim! Z poranku Cię szukam: pragnie Cię dusza moja, tęskni za Tobą ciało moje w ziemi suchej i czczej bez wody.
10.ASZKENAZY (63:1) Śpiew Dawida, kiedy był w pustyni Judzkiej. (63:2) Boże Tyś mą wszechmocą, Ciebie brzaskiem wypatruję, spragniona Ciebie dusza ma, a ileż ciało me w ziemi pustynnej i omdlałe bez wody!
11.SZERUDA(63:1) Psalm Dawida, gdy był w pustyni judzkiej. (63:2) Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; spragnione jest Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
12.TYSIĄCL.WYD1(62:1) Psalm Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej. (62:2) Boże, moim jesteś Bogiem: gorliwie Cię szukam; Ciebie pragnie moja dusza, ciało me Ciebie wygląda, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
13.TYSIĄCL.WYD5(63:1) Psalm. Dawidowy. Gdy przebywał na Pustyni Judzkiej. (6:2) Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody.
14.BRYTYJKA(63:1) Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. (63:2) Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
15.POZNAŃSKA(63:1) Psalm Dawida - gdy przebywał na Pustyni Judzkiej. (63:2) Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie szukam ze wszystkich sił. Ciebie łaknie dusza moja, Ciebie pragnie ciało moje jak ziemia sucha i spragniona, pozbawiona wody.
16.WARSZ.PRASKA(63:1) Psalm Dawida, wyśpiewany przez niego, kiedy znajdował się na Pustyni Judzkiej. (63:2) O Boże, Boże mój, Ciebie tylko szukam. Ciebie pragnie moja dusza, ku Tobie wzdycha moje ciało jak wysuszona, pozbawiona wody ziemia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:1) Pieśń Dawida, kiedy przebywał na puszczy judzkiej. (63:2) Prawdziwy Boże, Ty jesteś moim Bogiem; na suchej, spragnionej ziemi, ziemi bez wody Cię szukam; pragnie Cię moja dusza, za Tobą tęskni moja cielesna natura.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:1) Psalm Dawida. Przebywał on wówczas na Pustyni Judzkiej. (63:2) Boże! Ty jesteś moim Bogiem, szukam Cię całym sobą, Ciebie zapragnęła moja dusza, Za Tobą zatęskniło moje ciało Jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia.
19.TOR.PRZ.Psalm Dawida, gdy był na Pustyni Judzkiej. Boże, Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie gorliwie szukam; Ciebie zapragnęła moja dusza, zatęskniło do Ciebie moje ciało na ziemi suchej i spragnionej, bez wody;