« Psal 63:10 Księga Psalmów 63:11 Psal 64:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:10) Krol zaprawdę wiesielić sie będzie w Bodze, chwaleni będą wszystcy, jiż przysięgają w niem, bo zatkana są usta mołwiących lichoty.
2.PS.PUŁAWSKI(62:10) Ale krol wiesielić sie będzie w Bodze, chwaleni będą wszystcy, jiż przysięgają w niem, bo zatkana są usta mołwiących złości.
3.WUJEK.1923(63:12) Ale król będzie się weselił w Bogu: i chlubić się będą wszyscy, którzy nań przysięgają; bo zatkane są usta mówiących nieprawości.
4.GDAŃSKA.1881(63:12) Lecz król będzie się weselił w Bogu, a będzie się chlubił każdy, kto przezeń przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo.
5.GDAŃSKA.2017Lecz król będzie się weselił w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto na niego przysięga, a usta kłamców zostaną zamknięte.
6.PS.BYCZ.1854(63:12) Lecz,-ten-król, rozraduje-się w-Bogu; pochlubi-się każdy, kto-przysięga na-Niego; bo będą-zamknięte usta mówiących fałszywie.
7.GÖTZE.1937(63:12) Lecz król będzie się radował w Bogu; będzie się chlubił każdy, kto na Niego przysięga; albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo.
8.CYLKOW(63:12) A król weselić się będzie w Panu, chlubić się będzie każdy, który zaprzysiągł mu; bo zamknięte będą usta kłamców.
9.KRUSZYŃSKI(63:12) A król radować się będzie w Bogu, chlubić się będzie każdy, co przezeń przysięga, albowiem zatkane będą usta mówiących kłamstwo.
10.ASZKENAZY (63:12) Zaś król weselić się będzie w Bogu, chwałą okryje się każdy co nań przysięga, gdyż zatkane będą usta tych, co głoszą kłam.
11.SZERUDA(63:12) Lecz król będzie się radował, będzie się chlubił w Bogu każdy, kto przysięga na Niego, bo usta kłamców będą zamknięte.
12.TYSIĄCL.WYD1(62:12) Ale król będzie radował się w Bogu, chlubił się będzie każdy, który nań przysięga, bo zamkną się usta głoszących bezprawie.
13.TYSIĄCL.WYD5(63:12) A król niech się raduje w Bogu, niech chlubi się każdy, kto na Niego przysięga, tak niech się zamkną usta mówiących kłamliwie.
14.BRYTYJKA(63:12) Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, ktoprzysięga na niego, Bo usta kłamców będą zamknięte.
15.POZNAŃSKA(63:12) Król wszakże będzie się radował w Bogu; szczycić się będzie każdy, kto na niego przysięga, usta kłamców bowiem będą musiały zamilknąć.
16.WARSZ.PRASKA(63:12) A król niechaj raduje się Bogiem, niech cieszy się każdy, kto na Niego przysięga, i niech zamilkną usta wszystkich kłamców.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:12) Zaś król będzie się weselił dzięki Bogu; będzie się chlubił także każdy, kto Mu został zaprzysiężony; a usta kłamców będą zamknięte.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:12) Lecz król będzie radował się w Bogu; Zaszczyt spotka każdego, kto na Boga składa przysięgę, Oszustom natomiast usta zostaną zamknięte.
19.TOR.PRZ.Lecz król będzie się weselił w Bogu, niech się szczyci każdy, kto na Niego przysięga, a usta mówiących kłamstwo zostaną zamknięte.