« Psal 63:3 Księga Psalmów 63:4 Psal 63:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:5) Tako błogosławić cie będę w żywocie mojem i w imię twoje wzniosę ręce moje,
2.PS.PUŁAWSKI(62:5) Tako błogosławić cie będę do mego żywota i w jimię twe wzniosę ręce moje,
3.WUJEK.1923(63:5) Tak cię błogosławić będę za żywota mego: a w imię twoje będę podnosił ręce moje.
4.GDAŃSKA.1881(63:5) Abym cię błogosławił za żywota mego, a w imieniu twojem abym podnosił ręce moje.
5.GDAŃSKA.2017Tak błogosławić cię będę póki żyję, wzniosę swe ręce w imię twoje.
6.PS.BYCZ.1854(63:5) Przeto będę-błogosławił-Cię, za-życia-mojego; ja, do-Imienia-Twego, będę-podnosił ręce-moje.
7.GÖTZE.1937(63:5) Tak Cię uwielbiać będę przez całe życie moje i w imieniu Twojem podnosić ręce moje.
8.CYLKOW(63:5) Tak, wychwalać Cię będę póki życia; w imię Twoje podniosę ręce moje.
9.KRUSZYŃSKI(63:5) Zaprawdę, błogosławić Cię będę w życiu mojem, dla imienia Twego będę wznosił dłonie moje.
10.ASZKENAZY (63:5) Tako błogosławić Cię będę mem życiem, w Twojem imieniu wzniosę moje dłonie.
11.SZERUDA(63:5) Tak błogosławić Ci będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje.
12.TYSIĄCL.WYD1(62:5) Tak będę Cię błogosławił w moim życiu: w imię Twoje będę wznosił me ręce.
13.TYSIĄCL.WYD5(63:5) Tak błogosławić Cię będę w moim życiu: wzniosę ręce w imię Twoje.
14.BRYTYJKA(63:5) Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.
15.POZNAŃSKA(63:5) Tak więc będę Cię wielbił, póki mi życia stanie, w Imię Twoje wznoszę me ręce.
16.WARSZ.PRASKA(63:5) Wysławiać Cię pragnę przez całe moje życie i w Imię Twoje wznosić ręce w górę.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:5) Tak, będę Cię wychwalał póki życia; w Twym Imieniu podniosę moje ręce.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:5) Póki żyję, będę Cię tak błogosławił, W Twym imieniu wzniosę w górę dłonie.
19.TOR.PRZ.Tak błogosławić Cię będę dopóki żyję, wzniosę swoje ręce w imieniu Twoim.