« Psal 63:6 Księga Psalmów 63:7 Psal 63:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(62:7b) bo jeś był pomocnik moj (62:8a) i pod pokrycim krzydł twojich wiesielić sie będę;
2.PS.PUŁAWSKI(62:7b) bo jeś był pomocnik moj (62:8a) i pod pokrycim krzydł twoich wiesielić sie będę;
3.WUJEK.1923(63:8) Boś był pomocnikiem moim: i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.
4.GDAŃSKA.1881(63:8) Boś mi bywał na pomocy; przetoż w cieniu skrzydeł twoich śpiewać będę.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ byłeś mi pomocą, w cieniu twoich skrzydeł będę się weselił.
6.PS.BYCZ.1854(63:8) Bo bywałeś pomocą dla-mnie; przeto-w-cieniu skrzydeł-Twoich, będę-weselił-się.
7.GÖTZE.1937(63:8) Albowiem Tyś stał się pomocą moją, a w cieniu skrzydeł Twoich wykrzykuję z radością.
8.CYLKOW(63:8) Bo byłeś pomocą moją, a w cieniu skrzydeł Twoich radowałem się.
9.KRUSZYŃSKI(63:8) Albowiem Tyś był pomocą moją, i w cieniu skrzydeł Twych śpiewać będę.
10.ASZKENAZY (63:8) Iżeś był mi ku pomocy a w cieniu Twych skrzydeł będę śpiewał radośnie.
11.SZERUDA(63:8) bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich.
12.TYSIĄCL.WYD1(62:8) Stałeś się bowiem moim pomocnikiem i w cieniu Twych skrzydeł się cieszę:
13.TYSIĄCL.WYD5(63:8) Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
14.BRYTYJKA(63:8) Bo byłeś mi pomocą I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.
15.POZNAŃSKA(63:8) Boś mi był wspomożeniem, przeto weselić się będę w cieniu Twych skrzydeł.
16.WARSZ.PRASKA(63:8) Bo stałeś się dla mnie pomocą i będę się radował w cieniu Twoich skrzydeł.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(63:8) Bo byłeś moją pomocą, radowałem się w cieniu Twych skrzydeł.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(63:8) Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą, W cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń radości.
19.TOR.PRZ.Ponieważ byłeś mi pomocą, w cieniu Twoich skrzydeł będę radośnie wykrzykiwał.