« Psal 63:11 Księga Psalmów 64:1 Psal 64:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(63:1) Wysłuszaj, Boże, modlitwę moję, gdy proszę, od bojaźni nieprzyjacielowy wyjmi duszę mą!
2.PS.PUŁAWSKIDawid. (63:1) Wysłuchaj, Boże, modłę moję, gdy proszę, od bojaźni nieprzyjaciela wytargni duszę moję!
3.WUJEK.1923(64:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (64:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, gdy się modlę: od strachu nieprzyjaciela wybaw duszę moję.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy. (64:2) Wysłuchaj, o Boże! głos mój, gdy się modlę; od strachu nieprzyjaciela strzeż żywot mój.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Wysłuchaj, o Boże, mego głosu, gdy się modlę; zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem.
6.PS.BYCZ.1854(64:1) Naczelnikowi-muzyki, dany do grania Psalm Dawida. (64:2) Posłuchaj, o-Boże! głosu-mego, w-użalaniu-się-mojém; od-strasznego nieprzyjaciela, zachowaj życié-mojé.
7.GÖTZE.1937(64:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (64:2) Usłysz, Boże, głos mój w skardze mojej; ustrzeż życie moje od wroga, który mnie przeraża.
8.CYLKOW(64:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (64:2) Słuchaj Panie głosu mojego, gdy błagam; od obawy wroga ustrzeż życie moje.
9.KRUSZYŃSKI(64:1) Przełożonemu chóru. Psalm Dawida. (64:2) Wysłuchaj Boże, głosu mego, gdy się modlę; od strachu nieprzyjaciela strzeż żywot mój.
10.ASZKENAZY (64:1) Dyrygentowi. - Śpiew Dawida. (64:2) Słuchaj Boże mego głosu, - gdy się nurzam! w zadumie, - od strachu przed wrogiem - Ty ustrzeżesz mojego żywota.
11.SZERUDA(64:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (64:2) Słuchaj, Boże głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż duszę moją od strachu przed nieprzyjacielem.
12.TYSIĄCL.WYD1(63:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (63:2) Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę; zachowaj me życie od strachu przed wrogiem.
13.TYSIĄCL.WYD5(64:1) Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (64:2) Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę; zachowaj me życie od strachu przed wrogiem.
14.BRYTYJKA(64:1) Przewodnikowi chóru, Psalm Dawidowy. (64:2) Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę! Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem!
15.POZNAŃSKA(64:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida. (64:2) Wysłuchaj, Boże, głosu mojej skargi, od lęku przed nieprzyjacielem zachowaj życie moje!
16.WARSZ.PRASKA(64:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. (64:2) Wysłuchaj, o Boże, głosu mych narzekań, niech wróg nie sprawia, bym się bał o życie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(64:1) Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. (64:2) Boże, słuchaj mojego głosu kiedy błagam; ustrzeż moje życie od obawy przed wrogiem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(64:1) Dla prowadzącego chór. Psalm Dawida. (64:2) Wysłuchaj mnie, Boże, pragnę się wyżalić: Ochroń moje życie od lęku przed wrogiem.
19.TOR.PRZ.Dla przewodnika chóru. Psalm Dawida. Wysłuchaj, o Boże, mojego głosu, gdy się skarżę; zachowaj moje życie od lęku przed wrogiem.