« Psal 64:2 Księga Psalmów 64:3 Psal 64:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(63:3a) Bo naostrzyli są jako miecz języki swoje, naciągnęli są łęczysko rzecz gorzką,
2.PS.PUŁAWSKI(63:3a) Bo naostrzyli jako miecz języki swoje, naciągli łęczyszcze rzecz gorzką,
3.WUJEK.1923(64:4) Bo zaostrzyli jako miecz języki swoje: naciągnęli łuk, rzecz gorzką,
4.GDAŃSKA.1881(64:4) Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nałożyli strzałę swoję, słowo jadowite,
5.GDAŃSKA.2017Którzy naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa jadowite;
6.PS.BYCZ.1854(64:4) Którzy ostrzą, jak-miecz, język-swój; naciągają, na łuki, strzały-swe, zaprawione rzeczą zatrutą;
7.GÖTZE.1937(64:4) Którzy język swój naostrzyli jak miecz, jadowite słowa jako strzały kładą na łuk,
8.CYLKOW(64:4) Którzy zaostrzyli niby miecz język swój, nałożyli strzałę swoję: słowo goryczy.
9.KRUSZYŃSKI(64:4) Którzy zaostrzyli język swój jako miecz, nastawili strzałę swą - słowo gorzkie,
10.ASZKENAZY (64:4) Którzy wyostrzyli, niby miecz, swój język. wypuścili strzałę swą: gorzkie słowo.
11.SZERUDA(64:4) którzy naostrzyli język swój jak miecz, jak strzałę wyostrzyli słowo jadowite,
12.TYSIĄCL.WYD1(63:4) Oni ostrzą jak miecz swe języki, a słowa zatrute jak strzały kierują,
13.TYSIĄCL.WYD5(64:4) Oni ostrzą jak miecz swe języki, a gorzkie słowa kierują jak strzały,
14.BRYTYJKA(64:4) Którzy naostrzyli język swój jak miecz, Jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite,
15.POZNAŃSKA(64:4) którzy ostrzą swe języki jak miecz i mają w pogotowiu zjadliwe słowa jak strzały,
16.WARSZ.PRASKA(64:4) Jak miecze ostrzą swoje języki, a słowa pełne jadu wypuszczają jak strzały
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(64:4) którzy zaostrzyli swój język jak miecz, i nałożyli swą strzałę – słowo goryczy;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(64:4) Wyostrzyli oni swój język jak miecz, Puścili niczym strzały jadowite słowa,
19.TOR.PRZ.Którzy naostrzyli swoje języki jak miecz, wypuścili swoje strzały – gorzkie słowa;