« Psal 67:1 Księga Psalmów 67:2 Psal 67:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(66:2) abychom poznali na ziemi drogę twoję, we wszech poganoch zbawienie twe.
2.PS.PUŁAWSKI(66:2) bychom poznali na ziemi drogę twoję, we wszech poganoch zbawienie twoje.
3.WUJEK.1923(67:3) Żebyśmy poznali na ziemi drogę twoję: między wszemi narody zbawienie twoje.
4.GDAŃSKA.1881(67:3) Aby tak poznali na ziemi drogę twoję, a po wszystkich narodach zbawienie twoje.
5.GDAŃSKA.2017Aby poznano na ziemi twoją drogę, wśród wszystkich narodów twoje zbawienie.
6.PS.BYCZ.1854(67:3) Dla-poznania, na-ziemi, drogi-Twéj, między-wszemi narodami, zbawienia-Twojego.
7.GÖTZE.1937(67:3) Aby poznano na ziemi drogę Twoją i pośród wszystkich ludów wybawienie Twoje.
8.CYLKOW(67:3) Aby poznano na ziemi drogę Twoję; wśród wszystkich ludów pomoc Twoję.
9.KRUSZYŃSKI(67:3) abyśmy poznali na ziemi drogę Twą - wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje!
10.ASZKENAZY (67:3) Abyśmy drogę Twą rozpoznali na ziemi - dzieło zbawienia Twojego między wszystkimi narodami.
11.SZERUDA(67:3) Aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich ludów zbawienie Twoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(66:3) Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich ludów.
13.TYSIĄCL.WYD5(67:3) Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.
14.BRYTYJKA(67:3) Aby poznano na ziemi drogę twoją, Wśród wszystkich narodów zbawienie twoje.
15.POZNAŃSKA(67:3) aby poznano na ziemi drogę Twoją, a wśród wszystkich narodów Twoje wybawienie.
16.WARSZ.PRASKA(67:3) Wówczas dostrzeżemy drogę Twoją na ziemi i zbawienie, które nam przynosisz pośród wszystkich ludów.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(67:3) Oby poznano Twoją drogę na ziemi; Twoje zbawienie pośród wszystkich ludów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(67:3) Niech w ten sposób ziemia pozna Twoją drogę, A wszystkie narody - Twoje zbawienie.
19.TOR.PRZ.Aby poznano na ziemi Twoją drogę, wśród wszystkich narodów Twoje zbawienie.