« Psal 67:5 Księga Psalmów 67:6 Psal 67:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(66:5b) ziemia dała owoc swoj. (66:6a) Błogosław nas Boże, Boże nasz,
2.PS.PUŁAWSKI(66:5b) ziemia dała owoc swoj. (66:6a) Błogosław nas Bog, Bog nasz, i błogosław nas Bog,
3.WUJEK.1923(67:7) Ziemia dała swój owoc: niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz,
4.GDAŃSKA.1881(67:7) Ziemia także wyda urodzaj swój; niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy ziemia wyda swój plon i Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławić.
6.PS.BYCZ.1854(67:7) Ziemia wyda płód-swój; pobłogosławi-nas Bóg, Bóg-nasz.
7.GÖTZE.1937(67:7) Ziemia wydała plon swój; błogosławi nam Bóg, Bóg nasz.
8.CYLKOW(67:7) Ziemia wydała plon swój; niech błogosławi nam Pan, Pan nasz.
9.KRUSZYŃSKI(67:7) Ziemia wyda urodzaj swój. Niechaj nas błogosławi Bóg, Bóg nasz!
10.ASZKENAZY (67:7) Ziemia wydała swój plon, błogosławić nas będzie Bóg, nasz Bóg!
11.SZERUDA(67:7) Ziemia wydała swój plon: Błogosławił nam Bóg, nasz Bóg.
12.TYSIĄCL.WYD1(66:7) Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
13.TYSIĄCL.WYD5(67:7) Ziemia wydała swój owoc; Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.
14.BRYTYJKA(67:7) Ziemia wydała plon swój:Błogosławi nam Bóg, nasz Bóg.
15.POZNAŃSKA(67:7) Ziemia wydała swe plony; niech Jahwe, Bóg nasz, darzy nas błogosławieństwem,
16.WARSZ.PRASKA(67:7) Ziemia wydała nam swoje plony, Bóg, nasz Bóg, niech raczy nam błogosławić.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(67:7) Ziemia wydała swój plon; niech nam błogosławi Bóg, nasz Bóg.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(67:7) Ziemia wydała swój plon - Bóg, nasz Bóg, czyni nas szczęśliwymi.
19.TOR.PRZ.Ziemia wydała swój plon. Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławił.