« Psal 68:13 Księga Psalmów 68:14 Psal 68:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:15) Gdy widzi Niebiesski krole na niej, śniegiem ubieleni będą w Selmo❬n❭; gora boża, gora tłusta.
2.PS.PUŁAWSKI(67:15) Gdy rozgadza Niebieski krole nad nię, śniegiem ubieloni będą w Zelmon; gora boża, gora tłusta.
3.WUJEK.1923(68:15) Gdy Niebieski rozsądza króle w nim, będą wybieleni jako śnieg na Selmon.
4.GDAŃSKA.1881(68:15) Gdy Wszechmogący rozproszy królów w tej ziemi, wybielejesz jako śnieg na górze Salmon.
5.GDAŃSKA.2017Gdy Wszechmogący rozproszył królów w ziemi, była biała jak śnieg na górze Salmon.
6.PS.BYCZ.1854(68:15) Za-rozprószenia, przez Wszechmocnego, królów, w-téj krainie, ona-wybielała-jak-śniég na-górze Tsalmon.
7.GÖTZE.1937(68:15) Gdy Wszechmogący rozproszył tam królów, ziemia na Salmonie stała się białą jak śnieg.
8.CYLKOW(68:15) Gdy rozproszył Wszechmocny królów w niéj, zaśnieżyłeś na Calmonie.
9.KRUSZYŃSKI(68:15) Podczas gdy Najwyższy rozdziela w niem królów, będzie białe jako śnieg na Calmonie.
10.ASZKENAZY (68:15) Gdy Pan duchów rozprószy króle, ty zajaśniejesz w niej blaskiem śnieżnym na Calmonie.
11.SZERUDA(68:15) Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, padał śnieg na Salmonie.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:15) Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, śniegi spadały na górę Salmon!»
13.TYSIĄCL.WYD5(68:15) Gdy tam Wszechmocny królów rozpraszał, śniegi spadały na górę Salmon!
14.BRYTYJKA(68:15) Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, Padał śnieg na Salmonie.
15.POZNAŃSKA(68:15) Gdy Wszechmocny królów gromił, śnieg padał na Calmonie."
16.WARSZ.PRASKA(68:15) Gdy Wszechmocny rozpraszał władców, śniegi spadły na górę Salomon.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:15) Gdy Wszechmocny rozproszył w niej królów – zaśnieżyłeś na Calmonie.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:15) Kiedy Wszechmocny rozproszył królów tej ziemi, Na Salmonie spadł śnieg.
19.TOR.PRZ.Gdy Wszechmogący rozproszył w niej królów, była biała jak śnieg na górze Salmon.