« Psal 68:15 Księga Psalmów 68:16 Psal 68:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:17) Gora, w jejże lubiło sie jest Bogu przebywać w niej, a zapra❬w❭dę Gospodzin przebywać będzie do końca.
2.PS.PUŁAWSKI(67:17) Gora, w niejże lubo jest Bogu przebywać w niej, bo Gospodzin przebywać będzie do końca.
3.WUJEK.1923(68:17) Co się przypatrujecie górom zsiadłym? Góra, na któréj się Bogu podoba mieszkać; albowiem Pan będzie mieszkał na wieki.
4.GDAŃSKA.1881(68:17) Przeczże wyskakujecie góry pogórczyste? na tejci górze ulubił sobie Bóg mieszkanie, tamci Pan będzie mieszkał na wieki.
5.GDAŃSKA.2017Dlaczego wyskakujecie, wzgórza wysokie? Na tej górze spodobało się Bogu mieszkać, tam PAN będzie mieszkał na wieki.
6.PS.BYCZ.1854(68:17) Czemu wyskakujecie góry garbów? Tęć-górę, umiłował Bóg, na-mieszkanié-swojé; też Pan będzie-tam-mieszkał na-wieki.
7.GÖTZE.1937(68:17) Dlaczego zazdrośnie patrzycie, wy góry z wieloma szczytami, na górę, którą pożądał Bóg na mieszkanie Swoje? Tam będzie Pan mieszkał na wieki.
8.CYLKOW(68:17) Czemu zawistnie spoglądacie, góry piętrzące się, na górę, którą upodobał Pan na siedlisko Swoje? Zaprawdę, Bóg zamieszka tam na wieki.
9.KRUSZYŃSKI(68:17) Dlaczego góry wzniosłe zazdrościcie górze, której zapragnął Bóg dla odpocznienia swego? Pan będzie mieszkał na niej na wieki!
10.ASZKENAZY (68:17) Czemuż skaczecie góry, pagórki przeciwko tej górze, którą umiłował Bóg na Swą siedzibę, też mieszkać w niej będzie Jehowa na zawsze?
11.SZERUDA(68:17) Czemu zazdrośnie spoglądacie, górskie szczyty, na górę, którą wybrał sobie Bóg na mieszkanie? Pan zamieszka tam na wieki.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:17) czemu, góry urwiste, z zazdrością patrzycie na górę, gdzie Bogu spodobało się mieszkać, na której też Bóg zamieszka na zawsze?
13.TYSIĄCL.WYD5(68:17) Czemu, góry urwiste, patrzycie z zazdrością na górę, gdzie się Bogu spodobało mieszkać, na której też Bóg będzie mieszkał na zawsze?
14.BRYTYJKA(68:17) Czemu zazdrośnie spoglądacie, szczyty górskie, Na górę, którą wybrał Bóg na swą siedzibę? Pan zamieszka tam na wieki.
15.POZNAŃSKA(68:17) Czemu to zawistnie spoglądacie, góry o wielu szczytach, na górę, którą Bóg obrał sobie na siedzibę? Zaprawdę, Jahwe będzie na niej mieszkał wiecznie!
16.WARSZ.PRASKA(68:17) Dlaczego patrzycie z zawiścią, wy, góry wysokie, na górę, która stała się mieszkaniem Boga, na której Bóg będzie mieszkał na wieki?
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:17) czemu wy, piętrzące się góry, zawistnie spoglądacie na tą górę, którą Pan upodobał na Swe siedlisko? Zaprawdę, WIEKUISTY tam zamieszka na wieki.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:17) Dlaczego, szczyty górskie, przyglądacie się zazdrośnie Górze, na której Bóg zapragnął mieć siedzibę? Tak, PAN na niej zamieszka na zawsze.
19.TOR.PRZ.Dlaczego przyglądacie się zazdrośnie szczyty górskie, górze, na której Bóg zapragnął zamieszkać. Tak, Jhwh zamieszka tam na wieki.