« Psal 68:16 Księga Psalmów 68:17 Psal 68:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:18) Woz boży dziesiącią tysięcy więcszy, tysiącow wiesielących sie, Gospodzin w nich w Syna❬j❭ w świętem.
2.PS.PUŁAWSKI(67:18) Woz boży dziesięci tysięcy mnożen, tysiącow wiesielących sie, Gospodzin w nich w Synaj w świętym.
3.WUJEK.1923(68:18) Wóz Boży dziesiącią tysięcy rozmaity, tysiące weselących się: Pan między nimi na Synai, w świątnicy.
4.GDAŃSKA.1881(68:18) Wozów Bożych jest dwadzieścia tysięcy, wiele tysięcy Aniołów; ale Pan między nimi jako na Synaj w świątnicy przebywa.
5.GDAŃSKA.2017Rydwanów Bożych jest dwadzieścia tysięcy, wiele tysięcy aniołów; Pan przebywa wśród nich w świątyni, jak na Synaju.
6.PS.BYCZ.1854(68:18) Jazdy Boga, dwadzieścia tysięcy, pomnożonych tysięcy; Pan, między-nimi, na Synai w-Swiątyni.
7.GÖTZE.1937(68:18) Wozów Bożych jest wiele tysięcy, tysiące tysięcy; Pan jest wśród nich, — Synaj świętości.
8.CYLKOW(68:18) Wozów Pańskich myriady, tysiące wielokrotne. Pan między niemi jak na Synaju w świętości.
9.KRUSZYŃSKI(68:18) Wozy Boże niepoliczone, mnóstwo tysięcy: Pan pomiędzy nimi. Synaj w uświęceniu.
10.ASZKENAZY (68:18) Jazdą bożą - dwudziestotysiączne tysiące ludzi pokoju, Pan w nich - Synajem w świętości.
11.SZERUDA(68:18) Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:18) Rydwanów Bożych jest mnóstwo, tysiąc za tysiącem: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:18) Rydwanów Bożych jest tysiące tysięcy: to Pan do świątyni przybywa z Synaju.
14.BRYTYJKA(68:18) Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni.
15.POZNAŃSKA(68:18) Rydwanów Bożych dziesięćkroć tysiąc tysięcy: Pan przybywa z Synaju do świętego Przybytku.
16.WARSZ.PRASKA(68:18) Niezliczone są Boże rydwany, idą w tysiące tysięcy: z Synaju podąża Pan do Swojego przybytku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:18) Miriady wozów Boga, wielokrotne tysiące, a między nimi Pan jak niegdyś na Synaju, w świętości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:18) Rydwanów Boga nie da się policzyć - jest ich wiele tysięcy! Na nich Pan z Synaju przybył do świątyni!
19.TOR.PRZ.Rydwanów Bożych jest miriady, tysiące razy powtórzone; Pan pośród nich jak na Synaju, w świętym świętych.