« Psal 68:17 Księga Psalmów 68:18 Psal 68:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jęcstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bo zaprawdę niewierzące przebywać w Gospodnie Bodze.
2.PS.PUŁAWSKI(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jętstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bowiem niewierzące bydlić Gospodna Boga.
3.WUJEK.1923(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, poimałeś poimane: nabrałeś darów w ludziach: téż i niewierzące, aby Pan Bóg mieszkał.
4.GDAŃSKA.1881(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami.
5.GDAŃSKA.2017Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby PAN Bóg mógł z nimi zamieszkać.
6.PS.BYCZ.1854(68:19) Wzniósłeś-się na-wysokość, uprowadziłeś niewolę, nabrałeś darów dla-ludzi, a-nawet, dla-zbuntowanych, ku zatrzymaniu ich, tam, gdzie Pan Bóg.
7.GÖTZE.1937(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, niewolę wziąłeś w niewolę; otrzymałeś dary z pośród ludzi i nawet sprzeciwiających się, aby Pan, Bóg, mógł tam mieszkać.
8.CYLKOW(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, i przekornych, aby się osiedlili, Boże Panie.
9.KRUSZYŃSKI(68:19) Tyś wstąpił na wysokość, uprowadziłeś z niewoli pojmanych; nabrałeś darów z ludzi i buntujących się, aby też mieszkali w królestwie Twojem, o Panie, Boże!
10.ASZKENAZY (68:19) Wzniosłeś się ku wyżynie, w niewolę uprowadziłeś brańce, wziąłeś dary w ludziach a nawet opornych, aby osiedlili się we wszechświecie bożym.
11.SZERUDA(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś dary ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana Boga.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:19) Wstąpiłeś na wyżynę, więźniów wprowadziłeś, ludzi w darze przyjąłeś, tych nawet, którzy nie chcą mieszkać z Panem Bogiem.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:19) Wstąpiłeś na wyżynę, powiodłeś jeńców, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet opornych - do Twej siedziby, Panie!
14.BRYTYJKA(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana, Boga.
15.POZNAŃSKA(68:19) Wstąpiłeś na górę wiodąc ze sobą jeńców, przyjąłeś ludzi w dani, nawet tych, co sprzeciwiali się temu, by zamieszkać u Jahwe-Boga.
16.WARSZ.PRASKA(68:19) Wstępujesz na górę, więźniów prowadzisz, synów ludzkich jako dar przyjmujesz muszą pozostawać u Ciebie nawet ci, o Panie, którzy nie chcą Cię słuchać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:19) WIEKUISTY, Boże, wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, także przekornych, aby się osiedlili.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, Ludzi przyjąłeś jako dary, Nawet uparci musieli przyznać, że PAN jest Bogiem.
19.TOR.PRZ.Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś do niewoli jeńców, przyniosłeś dary dla ludzi, także dla buntujących się, którzy mogą tam zamieszkać – Jh[wh] Boże.