« Psal 68:17 Księga Psalmów 68:18 Psal 68:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jęcstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bo zaprawdę niewierzące przebywać w Gospodnie Bodze.
2.PS.PUŁAWSKI(67:19) Wstąpił jeś na wysokość, jął jeś jętstwo, wziął jeś dary na ludzioch, (67:20) bowiem niewierzące bydlić Gospodna Boga.
3.WUJEK.1923(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, poimałeś poimane: nabrałeś darów w ludziach: téż i niewierzące, aby Pan Bóg mieszkał.
4.GDAŃSKA.1881(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś pojmanych więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, i najodporniejszych, Panie Boże! przywiodłeś, aby mieszkali z nami.
5.GDAŃSKA.2017Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby PAN Bóg mógł z nimi zamieszkać.
6.PS.BYCZ.1854(68:19) Wzniósłeś-się na-wysokość, uprowadziłeś niewolę, nabrałeś darów dla-ludzi, a-nawet, dla-zbuntowanych, ku zatrzymaniu ich, tam, gdzie Pan Bóg.
7.GÖTZE.1937(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, niewolę wziąłeś w niewolę; otrzymałeś dary z pośród ludzi i nawet sprzeciwiających się, aby Pan, Bóg, mógł tam mieszkać.
8.CYLKOW(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, i przekornych, aby się osiedlili, Boże Panie.
9.KRUSZYŃSKI(68:19) Tyś wstąpił na wysokość, uprowadziłeś z niewoli pojmanych; nabrałeś darów z ludzi i buntujących się, aby też mieszkali w królestwie Twojem, o Panie, Boże!
10.ASZKENAZY (68:19) Wzniosłeś się ku wyżynie, w niewolę uprowadziłeś brańce, wziąłeś dary w ludziach a nawet opornych, aby osiedlili się we wszechświecie bożym.
11.SZERUDA(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś dary ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana Boga.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:19) Wstąpiłeś na wyżynę, więźniów wprowadziłeś, ludzi w darze przyjąłeś, tych nawet, którzy nie chcą mieszkać z Panem Bogiem.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:19) Wstąpiłeś na wyżynę, powiodłeś jeńców, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet opornych - do Twej siedziby, Panie!
14.BRYTYJKA(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, Wziąłeś ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana, Boga.
15.POZNAŃSKA(68:19) Wstąpiłeś na górę wiodąc ze sobą jeńców, przyjąłeś ludzi w dani, nawet tych, co sprzeciwiali się temu, by zamieszkać u Jahwe-Boga.
16.WARSZ.PRASKA(68:19) Wstępujesz na górę, więźniów prowadzisz, synów ludzkich jako dar przyjmujesz muszą pozostawać u Ciebie nawet ci, o Panie, którzy nie chcą Cię słuchać.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:19) WIEKUISTY, Boże, wstąpiłeś na wysokość, wziąłeś jeńców, pobrałeś daninę w ludziach, także przekornych, aby się osiedlili.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, powiodłeś jeńców, Ludzi przyjąłeś jako dary, Nawet uparci musieli przyznać, że PAN jest Bogiem.