« Psal 68:18 Księga Psalmów 68:19 Psal 68:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:21) Błogosławiony Gospodzin dnia na każdy dzień i śpieszną drogę uczyni nam Bog zbawienia naszego.
2.PS.PUŁAWSKI(67:21) Błogosławiony Gospodzin na każdy dzień, śpieszną drogę uczyni nam Bog zbawienia naszego.
3.WUJEK.1923(68:20) Błogosławiony Pan na każdy dzień; szczęśliwą uczyni drogę nam Bóg zbawienia naszego.
4.GDAŃSKA.1881(68:20) Błogosławiony Pan; na każdy dzień hojnie nas opatruje dobrami swemi Bóg zbawienia naszego. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony Pan; codziennie obsypuje nas swymi dobrami Bóg naszego zbawienia. Sela.
6.PS.BYCZ.1854(68:20) Niech będzie błogosławion Pan, który, ode dnia do dnia, obciąża nas, dobrodziejstwami; tenć,-Bogiem, zbawienia-naszego.
7.GÖTZE.1937(68:20) Uwielbiony niech będzie Pan! Dzień za dniem nosi On brzemię nasze; Bóg jest wybawieniem naszem. Sela.
8.CYLKOW(68:20) Błogosławiony Pan, dzień w dzień opiekuje się nami; Pan pomocą naszą. - Sela.
9.KRUSZYŃSKI(68:20) Błogosławiony Pan! Po wszystkie dni udziela nam darów. O Boże, Ty jesteś zbawieniem naszem! - SELAh.
10.ASZKENAZY (68:20) Błogosławion Pan! - dzień każdy nam przydaje: wszechpotęga boża naszem wybawieniem. Selah.
11.SZERUDA(68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie nas nosi Bóg, Zbawca nasz, Sela.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:20) Pan przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze! Sela.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:20) Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony, Sela; ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze.
14.BRYTYJKA(68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. Sela.
15.POZNAŃSKA(68:20) Błogosławiony Pan każdego dnia! On dźwiga nasze brzemię, On, Bóg, wybawieniem naszym.
16.WARSZ.PRASKA(68:20) Bądź uwielbiony, o Panie, dnia każdego, który nas dźwigasz Ty, Bóg nasz, pomoc nasza. [Pauza]
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:20) Błogosławiony Pan, dzień w dzień się nami opiekuje; Bóg jest naszą pomocą. Sela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Bóg - nasze zbawienie - codziennie niesie nasz ciężar. Sela.
19.TOR.PRZ.Błogosławiony Pan, który dzień po dniu niesie nam dary. Bóg naszym zbawieniem. Sela.