« Psal 68:1 Księga Psalmów 68:2 Psal 68:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:2) Jako schodzi dym, snijdzicie, jako płynie wosk, ktory płynie od oblicza ogniowego, tako zgińcie grzeszni przed obliczym bożym,
2.PS.PUŁAWSKI(67:2) Jako ginie dym, zgińcie, jako płynie wosk przed ogniem, tako zgińcie grzeszni przed licem bożym,
3.WUJEK.1923(68:3) Jako ustaje dym, niechaj ustaną: jako się wosk rozpływa od ognia, tak niechaj zginą grzesznicy od oblicza Bożego.
4.GDAŃSKA.1881(68:3) Jako bywa dym rozpędzony, tak ich rozpędzasz: jako się wosk rozpływa od ognia, tak niezbożnicy poginą przed obliczem Bożem.
5.GDAŃSKA.2017Jak dym jest rozwiany, tak ich rozpędzisz; jak wosk się rozpływa od ognia, tak niegodziwi poginą przed obliczem Boga.
6.PS.BYCZ.1854(68:3) Ty, jak-rozwiany dym, rozpędzisz ich; jak-stopiony wosk od ognia, zginą bezbożni, przed-obliczem Boga.
7.GÖTZE.1937(68:3) Jak rozprasza się dym, tak ich rozproszysz; jak wosk topnieje od ognia, tak giną bezbożnicy przed obliczem Bożem.
8.CYLKOW(68:3) Jak się rozwiewa dym, rozwiałeś ich, jak topnieje wosk przed ogniem; nikną niegodziwi przed Panem.
9.KRUSZYŃSKI(68:3) Jako dym niknie, znikną; jako wosk topnieje w ogniu, zginą złośliwi przed Bogiem.
10.ASZKENAZY (68:3) Jako dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa przed ogniem, tak niegodziwcy będą zatraceni przed obliczem Boga.
11.SZERUDA(68:3) Jak dym się rozchodzi, tak ich rozpraszasz; jak wosk rozpływa się od ognia, tak bezbożni giną przed Bogiem.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:3) Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:3) Rozwiewają się, jak dym się rozwiewa, jak wosk się rozpływa przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy.
14.BRYTYJKA(68:3) Jak się rozprasza dym, tak ich rozpraszasz; Jak się rozpływa wosk od ognia, Tak giną przed Bogiem bezbożni.
15.POZNAŃSKA(68:3) Jak się rozwiewa dym unoszący się z pieca, jak wosk topnieje przy ogniu, tak giną bezbożni przed obliczem Boga.
16.WARSZ.PRASKA(68:3) Znikają jak dym unoszony wiatrem albo jak wosk, co się topi w ogniu, tak giną sprzed oblicza Bożego grzesznicy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:3) Rozwiałeś ich, jak się rozwiewa dym; jak wosk topnieje przed ogniem, tak niegodziwi nikną przed Panem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:3) Rozpędzasz ich tak, jak rozpędza się dym, Jak rozpływa się wosk wobec ognia - Tak giną bezbożni przed Bogiem.
19.TOR.PRZ.Jak rozwianie się dymu, tak ich rozwiejesz; jak rozpłynięcie się wosku w obecności ognia, tak niegodziwi niech zginą przed obliczem Boga.