« Psal 68:21 Księga Psalmów 68:22 Psal 68:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:24) Rzekł Gospodzin: Z Bazan obrocę, obrocę w głębokość morza,
2.PS.PUŁAWSKI(67:24) Rzekł Gospodzin: Z Bazan obrocę, obrocę w głębokość morza,
3.WUJEK.1923(68:23) Rzekł Pan: Nawrócę z Bazan: nawrócę w głębokość morską.
4.GDAŃSKA.1881(68:23) Rzekł Pan: Wyprowadzę zaś swoich jako z Basan, wywiodę ich zaś z głębokości morskiej.
5.GDAŃSKA.2017Pan powiedział: Wyprowadzę znów swoich z Baszanu, wyprowadzę ich znowu z głębin morskich;
6.PS.BYCZ.1854(68:23) Zapowiedział Pan: Z-Basanu, wrócę cię, o ludu mój! ja-wrócę cię, z-głębokości morza.
7.GÖTZE.1937(68:23) Rzekł Pan: Wrócę ich z Basanu, wrócę ich z głębin morskich,
8.CYLKOW(68:23) Rzekł Pan: z Baszanu sprowadzę ich; sprowadzę z nad głębin morza.
9.KRUSZYŃSKI(68:23) Pan rzekł: "Z Baszanu sprowadzę, wyprowadzę z głębokości morskich.
10.ASZKENAZY (68:23) Rzekł Pan: "Z Baszanu dam odpowiedź, dam odpowiedź z fal morza".
11.SZERUDA(68:23) Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, sprowadzę z głębin morskich,
12.TYSIĄCL.WYD1(67:23) Pan powiedział: «Wywiodę [wrogów] z Baszanu, wywiodę z morskiej głębiny,
13.TYSIĄCL.WYD5(68:23) Pan powiedział: Z Baszanu mogę [cię] wyprowadzić, mogę wyprowadzić z głębiny morskiej,
14.BRYTYJKA(68:23) Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, Sprowadzę z głębin morskich,
15.POZNAŃSKA(68:23) Rzekł Pan: "Sprowadzę [ich] z Baszanu, dobędę z głębokości morskich,
16.WARSZ.PRASKA(68:23) Powiedział Pan, że ich prowadził od Baszanu, że wydobył ich nawet z głębin morskich.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:23) Pan powiedział: Sprowadzę ich z Baszanu, sprowadzę z nad głębin morza;
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:23) Pan powiedział: Sprawię, że zawrócą z Baszanu, Zawrócą choćby z głębin morza,
19.TOR.PRZ.Pan powiedział: Wyprowadzę ponownie swoich z Baszanu, wyprowadzę ich ponownie z głębin morskich;