« Psal 68:23 Księga Psalmów 68:24 Psal 68:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:26) Widzieli są wchody twoje, Boże, wchody Boga mego, krola mego, jenże jest w świętem.
2.PS.PUŁAWSKI(67:26) Widzieli wchody twoje, Boże, wchody Boga mego, krola mego, jen jest w świątości.
3.WUJEK.1923(68:25) Widzieli postępowania twoje, Boże, postępowania Boga mego, króla mojego, który jest w świątnicy.
4.GDAŃSKA.1881(68:25) Widzieli ciągnienia twoje, Boże! ciągnienia Boga mego i króla mego w świątnicy.
5.GDAŃSKA.2017Widzieli twoje pochody, Boże; pochody mego Boga, mego Króla w świątyni.
6.PS.BYCZ.1854(68:25) Widziano chodzenia-Twe, o-Boże! postępowania Boga mego, Króla-mojego, w-Swiątyni.
7.GÖTZE.1937(68:25) Widziano, o Boże, pochód Twój, pochód Boga mojego, Króla mojego do świątyni.
8.CYLKOW(68:25) Widzieli pochód Twój Panie; pochód Pana mojego, króla mojego w świętości.
9.KRUSZYŃSKI(68:25) Widzieli postępowania Twoje, o Boże! postępowania Boga - króla mego we świątyni.
10.ASZKENAZY (68:25) Ujrzą drogi, którymi Ty kroczysz, o Boże, poczynania mej siły bożej, króla mojego w świętości.
11.SZERUDA(68:25) Widziano pochody Twoje, Boże! pochody Boga mego, Króla mego w świątyni.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:25) Boże, widać Twe wejście, wejście Boga mego, Króla mego, w świątynię.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:25) Boże, widać Twoje wejście, wejście mojego Boga, Króla mego, do świątyni.
14.BRYTYJKA(68:25) Widziano pochody twoje Boże! Pochody Boga mego, Króla mego w świątyni.
15.POZNAŃSKA(68:25) Widać pochód Twój, Boże, pochód Boga i Króla mego do świętego Przybytku:
16.WARSZ.PRASKA(68:25) O Boże, przecież widzieli Twój pochód i jak wkraczał Bóg mój i Król do swojego przybytku.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:25) Widzieli Twój pochód, prawdziwy Boże, pochód mojego Boga, mojego Króla w świętości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:25) Tak, wiemy, jak wyruszasz, Boże! Wiem, jak wychodzi mój Bóg i Król ze świątyni.
19.TOR.PRZ.Widzieli Twoje wymarsze, Boże; wymarsze mojego Boga, mojego Króla w miejscu świętym.