« Psal 68:25 Księga Psalmów 68:26 Psal 68:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:28) W cerekwiach dobrze mowcie Bogu Gospodnu z studzien Israhel. (67:29) Tamo Bienijamin junoszka w myśli wysokiej.
2.PS.PUŁAWSKI(67:28) We zborzech błogosławcie Bogu Gospodnu ze studzien Israhel. (67:29) Tamo Bienijamin junoszka w umyśle uchwaconym.
3.WUJEK.1923(68:27) W kościele błogosławcie Bogu, Panu z źródeł Izraelskich.
4.GDAŃSKA.1881(68:27) W zgromadzeniach błogosławcie Bogu, błogosławcie Panu, którzyście z narodu Izraelskiego. Tu niech będzie Benjamin maluczki, który ich opanował;
5.GDAŃSKA.2017W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela.
6.PS.BYCZ.1854(68:27) W-zgromadzeniach, błogosławcie Boga; błogosławcie Pana, wy, którzyście z-źródła Izraela.
7.GÖTZE.1937(68:27) "Uwielbiajcie Boga w zgromadzeniach, Pana, wy, którzyście z źródła izraelskiego".
8.CYLKOW(68:27) Chórami chwalcie Pana, Pana, wy z rodu Izraela.
9.KRUSZYŃSKI(68:27) Na zgromadzeniach błogosławili Bogu, Panu ze starszych Izraela.
10.ASZKENAZY (68:27) Gromadami śpiewackiemi błogosławcie Boga. Pana z krynicy Izraela!
11.SZERUDA(68:27) Wysławiajcie Boga, Pana, w chórach, wy, którzyście z krynicy izraelskiej!
12.TYSIĄCL.WYD1(67:27) «Na świątecznych zebraniach Bogu błogosławcie i Panu, wy, zrodzeni z Izraela!»
13.TYSIĄCL.WYD5(68:27) Na świętych zgromadzeniach błogosławcie Boga, Pana - wy zrodzeni z Izraela!
14.BRYTYJKA(68:27) W chórach błogosławcie Boga, Pana, wy, którzy się wywodzicie z Izraela.
15.POZNAŃSKA(68:27) Wysławiajcie Boga na świątecznych zgromadzeniach, wysławiajcie Jahwe, wy z rodu Izraela!
16.WARSZ.PRASKA(68:27) Zbierzcie się razem i wychwalajcie Boga i Pana – wy ze źródła Izraela,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:27) W zgromadzeniach wybranych chwalcie Boga, wy z rodu Israela.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:27) Błogosławcie Boga w swoich zgromadzeniach, Błogosławcie PANA w sercu Izraela.
19.TOR.PRZ.W zgromadzeniach błogosławcie Boga, Jhwh, wy, którzy pochodzicie ze źródła Izraela.