« Psal 68:26 Księga Psalmów 68:27 Psal 68:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:30) Książęta Juda wodzowie jich, książęta Zabulon i książęta Neptalim.
2.PS.PUŁAWSKI(67:30) Książęta Juda wodzowie jich, książęta Zabulon, książęta Neptalim.
3.WUJEK.1923(68:28) Tam Benjamin młodziuchny, w zachwyceniu myśli: książęta Juda, wodzowie ich: książęta Zabulon i książęta Nephthali.
4.GDAŃSKA.1881(68:28) Tu książęta Judzcy, i hufy ich, książęta Zabulońscy, i książęta Neftalimscy.
5.GDAŃSKA.2017Tam jest mały Beniamin, który im przewodzi, władcy Judy i ich hufce, władcy Zebulona i władcy Neftalego.
6.PS.BYCZ.1854(68:28) Tam, Benjamin młodszy, panujący-ich; tam, książęta Judy, z rzeszą-swą; książęta Zabulonu, i książęta Neftali.
7.GÖTZE.1937(68:28) Tam Benjamin, najmłodszy, ich władca; książęta Judy — gromada ich; książęta Zabulona, książęta Neftalima.
8.CYLKOW(68:28) Tam Benjamin najmłodszy, zwycięzca ich; książęta Jehudy, hufce ich, książęta Zebulun, książęta Naftali.
9.KRUSZYŃSKI(68:28) Tam Benjamin mały, panujący; książęta judzcy w szatach wzorzystych. Książęta Zabulona, książęta Neftalego,
10.ASZKENAZY (68:28) Tam Benjamin młody, ich władca, książęta judzcy ich łucznikami, książęta Zebulon, książęta Naftali.
11.SZERUDA(68:28) Oto Benjamin, najmłodszy, idzie na czele, książęta judzcy ze swymi hufcami, książęta Zebulon, książęta Naftali.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:28) Tam Beniamin najmłodszy, przed nimi idący, książęta Judy ze swymi hufcami, Zabulona, Neftalego książęta.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:28) Tam Beniamin idzie na czele, książęta Judy wśród wrzawy swych okrzyków, książęta Zabulona, książęta Neftalego.
14.BRYTYJKA(68:28) Tam Beniamin, najmłodszy, idzie na czele, Książęta Judy w szatach wzorzystych, Książęta Zebulona, książęta Naftaliego.
15.POZNAŃSKA(68:28) Oto Beniamin, najmłodszy, na ich czele, książęta Judy ze swymi zastępami, książęta Zebulona, książęta Neftalego.
16.WARSZ.PRASKA(68:28) od Beniamina, najmniejszego rodu, niech ciągną książęta Judy, książęta Zabulona i Neftalego!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:28) Oto tam najmłodszy Biniamin, ich zwycięzca; książęta Judy, ich hufce; książęta Zebuluna oraz książęta Naftalego.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:28) Tam kroczy władca, najmniejszy, Beniamin, Potem książęta Judy idą z okrzykami, Dalej książęta Zebulona, książęta Naftalego.
19.TOR.PRZ.Tam kroczy najmłodszy Beniamin, panujący nad nimi, władcy Judy z dowódcami, władcy Zebulona i władcy Neftalego.