« Psal 68:27 Księga Psalmów 68:28 Psal 68:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:31) Każy, Boże, czci twojej, poćwirdzi, Boże, to, cso uczynił jeś w nas.
2.PS.PUŁAWSKI(67:31) Każy, Boże, mocy twojej, poćwirdzi to, Boże, co jeś uczynił w nas.
3.WUJEK.1923(68:29) Przykaż, Boże, mocy twojéj: umocnij to, Boże, coś w nas sprawił.
4.GDAŃSKA.1881(68:29) Obdarzył cię Bóg twój siłą; utwierdź, o Boże! to, coś w nas sprawił.
5.GDAŃSKA.2017Twój Bóg obdarzył cię siłą; umocnij, Boże, to, co dla nas uczyniłeś.
6.PS.BYCZ.1854(68:29) Postanowił Bóg-twój, potęgę-twoję; utwiérdź, o-Boże! to, co zdziałałéś dla-nas.
7.GÖTZE.1937(68:29) Bóg twój wyznaczył ci moc twoją; utwierdź, o Boże, to, coś dla nas uczynił!
8.CYLKOW(68:29) Ustanowił Pan twój potęgę twoję; utwierdź Panie, coś zdziałał dla nas.
9.KRUSZYŃSKI(68:29) Niechaj poleci twój Bóg mocy twojej: niechaj będzie mocne, o Boże, coś zdziałał dla nas!
10.ASZKENAZY (68:29) Nakazał Bóg moc twoją, wzmocnij o Boże to, co nam zdziałałeś.
11.SZERUDA(68:29) Objaw Boże moc swoją, okaż się mocnym, Boże, Ty, który dla nas tyle uczyniłeś!
12.TYSIĄCL.WYD1(67:29) O Boże, okaż Twą potęgę, potęgę, Boże, który działasz dla nas!
13.TYSIĄCL.WYD5(68:29) O Boże, okaż Twoją potęgę, potęgę Bożą, z jaką działałeś dla nas
14.BRYTYJKA(68:29) Rozkazuj, Boże, według mocy swojej, Umocnij, Boże, to co dla nas uczyniłeś,
15.POZNAŃSKA(68:29) Okaż, Boże, swą potęgę, umocnij, Boże, coś uczynił dla nas!
16.WARSZ.PRASKA(68:29) Racz, Boże, okazać Twoją potęgę, tę Bożą moc, którą już kiedyś pokazałeś
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:29) Twój Bóg ustanowił twoją potęgę; utwierdź Boże, co dla nas zdziałałeś.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:29) To Bóg natchnął cię siłą! Boże, okaż swoją moc! Utrwal to, co dla nas uczyniłeś.
19.TOR.PRZ.Twój Bóg ustanowił twoją potęgę; wzmacniaj, Boże, to co dla nas uczyniłeś.