« Psal 68:2 Księga Psalmów 68:3 Psal 68:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:3) a prawi używać będą i wiesielić sie przed Bogiem, i kochajcie sie w radości.
2.PS.PUŁAWSKI(67:3) a prawi używajcie a wiesielcie sie przed Bogiem i kochajcie sie w radości.
3.WUJEK.1923(68:4) A sprawiedliwi niechaj używają, i weselą się przed oczyma Bożemi: i niechaj rozkoszują w radości.
4.GDAŃSKA.1881(68:4) Ale sprawiedliwi weselić się i radować będą przed obliczem Bożem, i pląsać będą od radości.
5.GDAŃSKA.2017A sprawiedliwi będą się weselić i cieszyć przed obliczem Boga, i będą się radować niezmiernie.
6.PS.BYCZ.1854(68:4) Lecz-sprawiedliwi, cieszyć, radować-się-będą w-obliczu Boga, i-będą-się-weselić z-radości.
7.GÖTZE.1937(68:4) Ale sprawiedliwi będą się radowali i weselili przed obliczem Bożem i wykrzykiwali z radości.
8.CYLKOW(68:4) A sprawiedliwi cieszą się, weselą przed Panem i unoszą się radością.
9.KRUSZYŃSKI(68:4) A sprawiedliwi będą się cieszyli i rozradują się przed Bogiem, i uweselą się w radości.
10.ASZKENAZY (68:4) Zaś sprawiedliwi radować się będą, pean zwycięzki zanucą przed Bogiem i rozkoszować się będą we weselu.
11.SZERUDA(68:4) Ale sprawiedliwi radują się i weselą przed Bogiem, i wykrzykują z radości.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:4) A sprawiedliwi się cieszą i weselą przed Bogiem i radością się rozkoszują.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:4) A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują.
14.BRYTYJKA(68:4) Ale sprawiedliwi radują się i cieszą przed Bogiem, I weselą się radośnie!
15.POZNAŃSKA(68:4) Ale sprawiedliwi cieszą się i weselą się przed Bogiem, pełni radości.
16.WARSZ.PRASKA(68:4) A sprawiedliwi cieszą się i radują przed Bogiem, i wykrzykują z wielkiego szczęścia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:4) A sprawiedliwi się cieszą, weselą się przed Bogiem, unoszą się wśród radości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:4) Lecz sprawiedliwi radują się, Tryskają szczęściem przed obliczem Boga, Skaczą z radości!
19.TOR.PRZ.A sprawiedliwi będą się weselić i cieszyć przed obliczem Boga, i będą się radować niezmiernie.