« Psal 68:29 Księga Psalmów 68:30 Psal 68:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:33) Karzy źwierze trzciane, zgromadzenie juńcow w krowach ludzskich, bychą wycisnęli je, jiż kuszeni są śrzebrem. (67:34a) Rozsypi pogany, jiż chcą bojow;
2.PS.PUŁAWSKI(67:33) I karzy źwierz trzciany, zgromadzenie juńcow w krowach ludzkich, aby wyłączyli je, jiż kuszeni są śrzebrem. (67:34a) Rozsypi pogany, jiż chcą bojow;
3.WUJEK.1923(68:31) Pogrom zwierzę trzcinne: zgromadzenie byków między krowami narodów: aby wypchnęli te, którzy są doświadczeni jako śrebro: rozprósz narody, które wojen chcą.
4.GDAŃSKA.1881(68:31) Poraź poczet kopijników, zgromadzenie mocnych wodzów, i ludu bujnego, hardych, chlubiących się kęsem srebra; rozprosz narody pragnące wojny.
5.GDAŃSKA.2017Zgrom rzeszę kopijników, stado byków z cielcami ludu, chlubiących się kawałkiem srebra; rozprosz narody pragnące wojny.
6.PS.BYCZ.1854(68:31) Poskrom zwierza trzciny, trzodę potężnych-wołów, z-cielętami ludów, deptać-się-dających za-ułamki srebra; rozprósz ludy, co bitew żądają.
7.GÖTZE.1937(68:31) Zgrom zwierza w trzcinie, trzodę wołów z cielcami, narody, które rozdeptują dla monet srebrnych. Rozprosz ludy, które mają upodobanie w wojnie.
8.CYLKOW(68:31) Rozgromiłeś zwierzę sitowia, gromadę byków wśród cieląt ludów, że pełzają ze sztabami srebra; rozproszył narody bojów żądne.
9.KRUSZYŃSKI(68:31) Pogrom zwierzę trzcinne - zgromadzenie wołów z cielcami narodów, chodzących w ozdobach srebrnych. Rozprosz narody, które wojny będą chciały.
10.ASZKENAZY (68:31) Ofuknij dzikie zwierzę trzciny wodnej, związek potężnych miedzy cielcami ludów, co sztabami złota się łasi. - Ludy rozprószył, co pragną walk.
11.SZERUDA(68:31) Zgrom zwierzę w trzcinie, stado byków wraz z cielcami ludów! Zdepcz tych, którzy lubują się w pieniądzu, rozprosz narody pragnące wojny!
12.TYSIĄCL.WYD1(67:31) Krzyknij na zwierza dzikiego w sitowiu, na stada byków z cielcami narodów. Z blachami srebra niech padną na twarze; rozprosz narody, co z wojen się cieszą.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:31) Napełnij grozą dzikiego zwierza w sitowiu i stada bawołów, wraz z cielcami narodów. Niech padną na twarz ze sztabami srebra; rozprosz narody, co z wojen się cieszą.
14.BRYTYJKA(68:31) Zgrom zwierzę w trzcinie, Stado byków wraz z cielcami ludów! Niech płaszczą się ci, którzy lubują się w pieniądzu, Rozprosz narody, które chcą wojny!
15.POZNAŃSKA(68:31) Poraź dzikiego zwierza w sitowiu, stado bawołów wraz z cielcami narodów, rozprosz narody, które pragną wojny! Z Patros przyniosą sztaby srebra,
16.WARSZ.PRASKA(68:31) Grozą napełnij dzikiego zwierza w sitowiu i stada byków, i pogańskich mocarzy. Przynoszących srebro powal na ziemię, rozprosz narody, co lubują się w wojnach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:31) Rozgromiłeś zwierzę sitowia, gromadę byków pośród cieląt ludów, niech nie pełzają ze sztabami srebra; Pan rozproszył narody żądne bojów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:31) Pokonaj bestie, które kryją się w trzcinie, Bandę osiłków prężących się jak młode byki! Dla nich liczą się kawałki srebra - Rozprosz ludy, które pragną walki!
19.TOR.PRZ.Zgrom zwierzynę w trzcinie, zgromadzenie mocnych byczków narodów, depczących po kawałkach srebra. Rozprosz narody rozkoszujące się wojną.