« Psal 68:32 Księga Psalmów 68:33 Psal 68:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:36) śpiewajcie Bogu, jenże wstąpił na niebiosa niebios ku wschodu! (67:37a) Owa da głosowi swemu głos czci;
2.PS.PUŁAWSKI(67:36) śpiewajcie Bogu, jenże wstąpił na niebo nieba ku wschodu! (67:37a) Owa da głosu swemu głos mocy;
3.WUJEK.1923(68:34) Grajcie Bogu, który wstąpił na niebo nad nieby, na wschód słońca: oto da głosowi swemu głos mocy.
4.GDAŃSKA.1881(68:34) Temu, który jeździ na najwyższych niebiosach od wieczności; oto wydaje głos swój, głos mocy swojej.
5.GDAŃSKA.2017Temu, który przemierza najwyższe niebiosa odwieczne; oto wydaje swój głos, głos potężny.
6.PS.BYCZ.1854(68:34) Jeżdżącego, nad-niebiosami niebios odwiecznych; otóż, On-wyda, z-głosem-swym, grzmot mocny.
7.GÖTZE.1937(68:34) Jego, który jeździ na niebie, na niebie przeszłości! Oto, daje słyszeć głos Swój, potężny głos.
8.CYLKOW(68:34) Który unosi się w niebiosach niebios odwiecznych; oto rozległ się głos Jego, głos potężny.
9.KRUSZYŃSKI(68:34) Który przebywa ponad niebiosami od wieków; oto, który sprawia, że głos Jego jest słyszany -
10.ASZKENAZY (68:34) Który jeździ na odwiecznych niebios niebiosach - oto przemówi w głos, głosem potęgi.
11.SZERUDA(68:34) Temu, który jeździ na niebiosach, niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, głosem potężnym.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:34) który przemierza niebo, niebo odwieczne. Oto wydał głos swój, głos potężny:
13.TYSIĄCL.WYD5(68:34) który przemierza niebo, niebo odwieczne. Oto wydał głos swój, głos potężny:
14.BRYTYJKA(68:34) Temu, który jeździ na niebiosach, Niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, Głosem potężnym.
15.POZNAŃSKA(68:34) który rydwanem swoim przemierza niebiosa, odwieczne niebiosa! Oto rozbrzmiewa głos Jego, głos mocy.
16.WARSZ.PRASKA(68:34) To on pojawia się na niebie, na nieboskłonie odwiecznym, to Jego głos się rozlega głos przepotężny.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:34) który unosi się w niebiosach wiecznych niebios; oto rozległ się Jego głos, głos potężny.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:34) Pędzącemu po niebie, Po odwiecznym niebie. On podnosi swój głos - Potężny!
19.TOR.PRZ.Który przemierza odwieczne niebiosa niebios; oto wyda On swój głos, głos potężny.