« Psal 68:34 Księga Psalmów 68:35 Psal 69:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:38) Dziwny Bog w świętych swojich, Bog Israhel, on da cześć i moc ludu swemu, błogosławiony Bog. (67:39) Sława Oćcu i Syno❬wi, i Świętemu Duchu❭.
2.PS.PUŁAWSKI(67:38) Dziwny Bog w świętych swoich, Bog Israhel, on da siłę i moc ludu swemu, błogosławiony Bog.
3.WUJEK.1923(68:36) Dziwny Bóg w świętych swoich, Bóg Izraelski: ten da moc i siłę ludowi swemu, błogosławiony Bóg.
4.GDAŃSKA.1881(68:36) Strasznyś jest, o Boże! z świętych przybytków twoich; Bóg Izraelski sam daje moc i siły ludowi swemu. Niechajże będzie Bóg błogosławiony.
5.GDAŃSKA.2017Groźny jesteś, Boże, ze swych świętych przybytków; Bóg Izraela sam daje moc i siłę swemu ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony.
6.PS.BYCZ.1854(68:36) Strasznymeś, o-Boże! z-przybytków-Twoich; Bóg Jzraela, Onć, dawającym moc i-siły ludowi. Niech będzie błogosławion Bóg.
7.GÖTZE.1937(68:36) Straszny jesteś Ty, o Boże, z świątyni Swojej; Bóg izraelski, On jest tym, który udziela ludowi Swemu mocy i siły. Uwielbiony niech będzie Bóg.
8.CYLKOW(68:36) Wspaniałyś Panie w świątyniach Twoich; Pan Izraela On daje siłę i potęgę narodowi; błogosławiony Pan.
9.KRUSZYŃSKI(68:36) Przedziwnym jesteś Ty, o Boże, ze świątyń swoich? Tyś nad Izraelem dający siłę i moc narodowi. Niechaj błogosławiony będzie Bóg!
10.ASZKENAZY (68:36) Strasznyś o Boże ze świątyń Twych! - wszechmocny Bóg Izraela, Ou daje siłę i moce ludowi - błogosławion Bóg!
11.SZERUDA(68:36) Straszny jest Bóg w świątyni swej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!
12.TYSIĄCL.WYD1(67:36) Groźny jest Bóg ze swej świątyni, Bóg Izraela; On sam swojemu ludowi potęgę daje i siłę. Błogosławiony Bóg!
13.TYSIĄCL.WYD5(68:36) Grozę sieje Bóg ze swej świątyni, Bóg Izraela; On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę. Niech będzie Bóg błogosławiony!
14.BRYTYJKA(68:36) Straszny jest Bóg w świątyni swojej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony!
15.POZNAŃSKA(68:36) Groźny jest Bóg w swym świętym Przybytku, Bóg Izraela, który darzy lud swój mocą i siłą. Niech będzie Bóg błogosławiony!
16.WARSZ.PRASKA(68:36) Bóg pełen majestatu w przybytku swoim, Bóg Izraela obdarza swój lud siłą i mocą. Niech będzie Bóg uwielbiony.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:36) Wspaniały jesteś, Boże, w Twojej świętości! Bóg Israela, On daje narodowi siłę i potęgę; Bóg uwielbiony.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:36) Bóg wzbudza lęk ze swej świątyni; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Bóg - niech będzie błogosławiony!
19.TOR.PRZ.Bóg napawa lękiem, ze swojej świątyni; Bóg Izraela, On daje moc i siłę swojemu ludowi. Bóg niech będzie błogosławiony.