« Psal 68:4 Księga Psalmów 68:5 Psal 68:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:5b) Smętni będą od oblicza jego, oćca[wie] sirot i sędzie wdow. (67:6a) Bog na mieście świętem swojem,
2.PS.PUŁAWSKI(67:5b) Smęceni będą przed licem jego, ojca sirot i sędziej wdow. (67:6a) Bog na mieście świętym swoim,
3.WUJEK.1923(68:6) Ojca sierót, i sędziego wdów: Boga na miejscu swem świętem.
4.GDAŃSKA.1881(68:6) Ojcem jest sierót, i sędzią wdów, Bogiem w przybytku swym świętym.
5.GDAŃSKA.2017Ojcem dla sierot i sędzią dla wdów jest Bóg w swym świętym przybytku.
6.PS.BYCZ.1854(68:6) On, ojcem siérot, i-sędzią wdów; On, Bogiem, w-mieszkaniu Swiętości-swojéj.
7.GÖTZE.1937(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w mieszkaniu Swojem świętem.
8.CYLKOW(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów, Pan w Przybytku Swoim świętym.
9.KRUSZYŃSKI(68:6) Ojcem On sierot i obrońcą wdów - Bóg w mieszkaniu swojem świętem!
10.ASZKENAZY (68:6) Ojcem sierót, i sędzią wdów jest Bóg w przybytku swej świętości.
11.SZERUDA(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:6) Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:6) Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
14.BRYTYJKA(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdówJest Bóg w swym świętym przybytku.
15.POZNAŃSKA(68:6) Ojcem sierot i obrońcą wdów jest Bóg w swej świętej siedzibie.
16.WARSZ.PRASKA(68:6) Ojcem dla sierot, a dla wdów opiekunem jest Bóg w swoich świętych przybytkach.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:6) W Swoim świętym Przybytku Bóg jest ojcem sierot i sędzią wdów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:6) Bóg jest ojcem sierot oraz sędzią wdów, On, przebywający w swym świętym przybytku.
19.TOR.PRZ.Ojcem dla sierot i sędzią wdów jest Bóg w swoim świętym miejscu zamieszkania.