« Psal 68:5 Księga Psalmów 68:6 Psal 68:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(67:6b) Bog, jenże przebywać każe jednakiego obyczaja w domu, (67:7) jenże wywodzi jętce w mocy, takież ty, jiż sie naśmiewają, jiż przebywają w grobiech.
2.PS.PUŁAWSKI(67:6b) Bog, jenże przebywać każe jednakiego obyczaja w domu, (67:7) jenże wywodzi jeńce w mocy, takież ty, co sie naśmiewają, jiż [przebyw] przebywają w grobiech.
3.WUJEK.1923(68:7) Bóg, który czyni, że mieszkają jednych obyczajów w domu; który wywodzi więźnie w mocy: także i te, co obrażają, którzy mieszkają w grobiech.
4.GDAŃSKA.1881(68:7) Bóg, który samotne w rodowite domy rozmnaża, wywodzi więźniów z oków; ale odporni mieszkać muszą w ziemi suchej.
5.GDAŃSKA.2017Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia z oków, ale oporni mieszkają w suchej ziemi.
6.PS.BYCZ.1854(68:7) Bóg, zaludniający samotnych rodziną, wyprowadzający skrępowanych, w-dobry-byt; ale, zbuntowani, zamieszkują miejscé-suché.
7.GÖTZE.1937(68:7) Bóg dopomaga samotnym uzyskać domostwo, wyprowadza uwięzionych do szczęścia; ale sprzeciwiający się mieszkać muszą w ziemi suchej.
8.CYLKOW(68:7) Pan, który sprowadza zabłąkanych ku domowi, wywodzi jeńców do szczęśliwości; tylko odstępcy zalegli pustynię.
9.KRUSZYŃSKI(68:7) Bóg sprawi, że zamieszkają wybrani. Do domu prowadzi skutych kajdanami. Ci zaś, co się buntują, zamieszkują pustynię.
10.ASZKENAZY (68:7) Bóg osamotnione w dom wiodąc osiedla, wyprowadza związane w dostatkach, jeno krnąbrne do ziemi przypadną, spalonej żarem.
11.SZERUDA(68:7) Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów do dobrobytu; lecz oporni pozostali w ziemi spiekłej.
12.TYSIĄCL.WYD1(67:7) Bóg dom gotuje dla opuszczonych, a jeńców na pomyślność wywodzi; na ziemi zeschłej zostają tylko oporni.
13.TYSIĄCL.WYD5(68:7) Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzi wśród pieśni; na ziemi zeschłej zostają tylko oporni.
14.BRYTYJKA(68:7) Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, Wyprowadza więźniów na wolność, Lecz oporni pozostają w ziemi suchej.
15.POZNAŃSKA(68:7) Bóg bezdomnych pod dach przywodzi, jeńców ku pomyślności prowadzi; tylko oporni pozostaną na wypalonej ziemi.
16.WARSZ.PRASKA(68:7) Opuszczonych sprowadza do domu, uwięzionych znów obdarza szczęściem, lecz opornych pozostawia na wyschłej ziemi.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(68:7) Panem, co sprowadza do domu zabłąkanych, a jeńców wyprowadza do szczęśliwości; tylko odstępcy zalegli pustynię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(68:7) Bóg zapewnia samotnym ognisko domowe, On przywraca więźniom pomyślność - W suchej ziemi zostali tylko oporni.
19.TOR.PRZ.Bóg samotnym daje dom, więźniów uwalnia do pomyślności, ale buntujący się mieszkają w suchej ziemi.