« Psal 69:14 Księga Psalmów 69:15 Psal 69:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:19) Nie pogrężaj mie potop wodny ani mie pożyraj morze, ani zatwarzaj nade mną szachta ust swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(68:19) Nie pogrzęzaj mie potop wodny ani mie pożyraj morze, ani zatwarzaj nade mną jama ust swoich.
3.WUJEK.1923(69:16) Niech mię nie zatapia nawałność wody: ani mię niech nie pożera głębokość: ani niech nie zawiera nademną studnia wierzchu swego.
4.GDAŃSKA.1881(69:16) Aby mię nie zatopiły strumienie wód, i nie pożarła głębia i nie zawarła nademną studnia wierzchu swego.
5.GDAŃSKA.2017Niech nie zaleją mnie wezbrane wody ani nie pożre głębia i niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy.
6.PS.BYCZ.1854(69:16) Niechże-nie zaléwa-mię nurt wód, i-niech-nie połyka-mię głębia; oraz-niech-nie zawala, nademną, studnia, otworu-swojego.
7.GÖTZE.1937(69:16) Aby mnie strumienie wód nie zatopiły i nie pochłonęła mię głębia, i nie dopuść, aby dół zamknął nade mną paszczę swoją.
8.CYLKOW(69:16) Niech nie uniesie mnie prąd wody, i niech nie pochłonie mnie głębia, i nie zawrze nademną topiel paszczy swojéj.
9.KRUSZYŃSKI(69:16) Niechaj mnie nie zatopi nawałnica morska, i niechaj nie pożre mnie głębia i studnia niechaj nie zawrze nademną wieka swego.
10.ASZKENAZY (69:16) Niechajby nie zagarnął mnie nurt potężny wód i niechajby nie połknęła mnie fala i obyż nie zawarła nademną studnia swej paszczy.
11.SZERUDA(69:16) Niech nie zaleje mnie fala, nie pochłonie głębia i dół nie zawrze nade mną swej paszczy!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:16) Niechaj mnie fale wód nie zatopią, niech mnie nie pochłonie głębina, niech otchłań nie zamyka nade mną swej paszczy.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:16) Niechaj mnie nurt wody nie porwie, niech nie pochłonie mnie głębia, niech otchłań nie zamknie nade mną swej paszczy!
14.BRYTYJKA(69:16) Niech nie zaleją mnie fale, Niech nie pochłonie mnie głębina I czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy!
15.POZNAŃSKA(69:16) Niech mnie nie porwie nurt topieli, niech nie pochłonie głębia, niech przepaść nie zawrze nade mną swej paszczy!
16.WARSZ.PRASKA(69:16) Nie dopuść, żeby mnie zalały fale, nie pozwól, bym na dno poszedł, by otchłań zamknęła swą paszczę nade mną.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:16) Niech mnie nie uniesie prąd wody, niechaj mnie nie pochłonie głębia, a topiel nie zawrze nade mną swojej paszczy.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:16) Niech mnie nie wciągnie wir, Niech nie pochłonie mnie głębia, Niech otchłań nie zamknie nade mną swych warg!
19.TOR.PRZ.Niech nie porwie mnie strumień wód i nie pochłonie głębina, a studnia niech nie zamknie nade mną swoich ust.