« Psal 69:1 Księga Psalmów 69:2 Psal 69:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:2) Uwiąznął jeśm w glinie głębokiej a nie dostatka. (68:3) Przyszedł jeśm na wysokość morza a potop pogrążył mie.
2.PS.PUŁAWSKI(68:2) Uwiązłem w glinie głębokości a nie dostatka. (68:3) Przyszedł jeśm na głębokość morza a potop pogrążył mie.
3.WUJEK.1923(69:3) Ulgnąłem w błocie głębokości, i dna niemasz: przyszedłem na głębokość morską: a nawałność mię ponurzyła.
4.GDAŃSKA.1881(69:3) Pogrążony jestem w głębokiem błocie, gdzie dna niemasz; przyszedłem w głębokości wód, a nawałność ich porwała mię.
5.GDAŃSKA.2017Grzęznę w głębokim błocie, gdzie nie ma dna; dostałem się w głębokie wody i nurt mnie porywa.
6.PS.BYCZ.1854(69:3) Zanurzam-się w-kałuży głębokiéj, i-bez miejsca ustalonego; wszedłem, w-głębokość wód, że-nurt zaléwa-mię.
7.GÖTZE.1937(69:3) Zapadam w głębokie trzęsawisko, w którem niema dna; popadłem w głębiny wód, a nawałność zalewa mię.
8.CYLKOW(69:3) Ugrzązłem w bagnie bezdenném, a niemasz oparcia; dostałem się w głębie wód, a prąd uniósł mnie.
9.KRUSZYŃSKI(69:3) Ugrzązłem w błocie głębokiem, gdzie dna niemasz. Przyszedłem na głębokość wód i nawałnica porwała mnie.
10.ASZKENAZY (69:3) Ugrzązłem w bagnie ciemnej fali i niemasz postoju, doszedłem do głębin wodnych a prąd nawalny mię zagarnął,
11.SZERUDA(69:3) Ugrzązłem w głębokim, bezdennym błocie, dostałem się w głębiny wód, a prąd zalewa mnie.
12.TYSIĄCL.WYD1(68:3) Ugrzązłem w błocie topieli i nie mam gdzie stopy postawić; przybyłem na wodną głębinę i zalewają mię fale.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:3) Ugrzązłem w mule topieli i nie mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa.
14.BRYTYJKA(69:3) Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg, Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie.
15.POZNAŃSKA(69:3) Grzęznę w głębokiej topieli i nie znajduję oparcia. Dostałem się na przepastną głębię wód i nurt mnie unosi.
16.WARSZ.PRASKA(69:3) Wpadłem w bezdenną topiel i nie mam się czego chwycić. Głębię wody czuję pod sobą, unoszą mnie silne prądy.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:3) Ugrzęzłem w bezdennym bagnie i nie ma oparcia; dostałem się na głębię wód i prąd mnie zniósł.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:3) Ugrzązłem w głębokim bagnie, brak mi oparcia dla stóp, Zewsząd otoczyła mnie głębia i porywa mnie prąd.
19.TOR.PRZ.Grzęznę w głębokim błocie, gdzie nie ma oparcia; dostałem się w głębokie wody i porywa mnie płynący strumień.