« Psal 69:27 Księga Psalmów 69:28 Psal 69:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:33) Zgładzeni bądźcie z ksiąg żywych a z prawymi nie bądźcie pisani.
2.PS.PUŁAWSKI(68:33) Zgładzeni bądźcie ze ksiąg żywych i z sprawiedliwymi nie bądźcie napisani.
3.WUJEK.1923(69:29) Niechaj będą wymazani z ksiąg żywiących: a niech z sprawiedliwymi nie będą wspisani.
4.GDAŃSKA.1881(69:29) Niech będą wymazani z ksiąg żyjących, a z sprawiedliwymi niech nie będą zapisani.
5.GDAŃSKA.2017Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi.
6.PS.BYCZ.1854(69:29) Niech-będą-wymazani, z-księgi żyjących; a,-ze sprawiedliwymi, niech-nie będą-zapisani.
7.GÖTZE.1937(69:29) Niech będą wymazani z księgi żywota i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi!
8.CYLKOW(69:29) Niech wymazani będą z księgi życia; a wraz z prawymi nie zapisani.
9.KRUSZYŃSKI(69:29) Niechaj będą wymazani z księgi żyjących i ze sprawiedliwymi niechaj nie będą zapisani.
10.ASZKENAZY (69:29) Oby byli wymazani z księgi żywota i nie byli zapisani razem ze sprawiedliwymi.
11.SZERUDA(69:29) Niech będą wymazani z księgi życia, a niech nie będą zapisani wraz z sprawiedliwymi!
12.TYSIĄCL.WYD1(68:29) Niech będą wymazani z księgi żyjących i niech z prawymi nie będą zapisani.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:29) Niech zostaną wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani z prawymi!
14.BRYTYJKA(69:29) Niech będą wymazani z księgi życia, A ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani!
15.POZNAŃSKA(69:29) Niech będą wymazani z księgi życia i niech nie będą zapisani między sprawiedliwymi.
16.WARSZ.PRASKA(69:29) Niech z księgi życia zostaną wymazani i niech się nie znajdą pośród sprawiedliwych.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:29) Niech będą wymazani z Księgi Życia oraz nie zapisani wraz z prawymi.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:29) Niech będą wymazani ze zwoju życia I niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi!
19.TOR.PRZ.Niech zostaną wymazani ze zwoju żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi.