« Psal 69:29 Księga Psalmów 69:30 Psal 69:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(68:35) Chwalić będę imię boże z pienim i wielicz❬yć❭ ji będę w chwale,
2.PS.PUŁAWSKI(68:35) Chwalić będę imię boże z pienim i wielbić ji będę w chwale,
3.WUJEK.1923(69:31) Będę chwalił imię Boże pieśnią, i wielbić go będę chwałą.
4.GDAŃSKA.1881(69:31) Tedy będę chwalił imię Boże pieśnią, a będę je wielbił z dziękczynieniem.
5.GDAŃSKA.2017Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem.
6.PS.BYCZ.1854(69:31) Będę-chwalił Imię Boga, z-śpiéwaniem; i-będę-uwielbiał-jé, z-dziękczynieniem.
7.GÖTZE.1937(69:31) Będę wysławiał imię Boże w pieśni i wywyższał Go z dziękczynieniem.
8.CYLKOW(69:31) Sławić będę imię Pana pieśnią; wielbić je wdzięcznością.
9.KRUSZYŃSKI(69:31) Będę wychwalał imię Boże w pieśni i będę je uwielbiał w dziękczynieniu.
10.ASZKENAZY (69:31) Wielbić będę w pieśni imię Boga i wielkości Mu przydam dziękczynieniem.
11.SZERUDA(69:31) Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał.
12.TYSIĄCL.WYD1(68:31) Pieśnią imię Boga pochwalę i z dziękczynieniem będę Go wysławiał.
13.TYSIĄCL.WYD5(69:31) Pieśnią chcę chwalić imię Boga i dziękczynieniem Go wysławiać.
14.BRYTYJKA(69:31) Wysławiać będę pieśnią imię BożeI dziękczynieniem będę je uwielbiał.
15.POZNAŃSKA(69:31) Wysławiać będę w pieśniach Imię Boga, pragnę uwielbiać Go dziękczynieniem.
16.WARSZ.PRASKA(69:31) Będę w mej pieśni wysławiał Imię Boże, będę je wychwalał w moim dziękczynieniu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(69:31) Będę sławił pieśnią Imię Boga i wielbił je wdzięcznością.
18.EIB.BIBLIA.2016.LIT(69:31) Oto będę wielbił pieśnią imię Boga I uwielbiał Go pełen wdzięczności.
19.TOR.PRZ.Będę chwalił imię Boga pieśnią, będę Go wywyższał dziękczynieniem.